Slavnostní ukončení školního roku 2016/2017

V pátek 30. června jsme se všichni naposledy sešli na prostranství před školou, abychom slavnostně ukončili školní rok 2016/2017. Pan ředitel Mgr. Zdeněk Hořava pronesl úvodní řeč, ve které zrekapituloval a zhodnotil naši práci, kterou jsme plnili během celého školního...

Workshop africké bubny

Aby výuka hudební výchovy byla zajímavější, pozvala jsem do naší školy pana Karla Cvrka z bubenické školy DuTeTi. Pan Cvrk si pro nás připravil workshop afrických bubnů, který byl připraven za pěkného počasí před školou. Každá třída zvlášť zažila...

Výlet II. stupně – Velké Losiny

I když naše děti skoro nic nenaspaly, vstávalo se již o půl páté. Nejhůře na tom byly jako obvykle paní učitelky, které celou noc nezamhouřily ani jedno oko, protože hlídání rozdováděných žáků není vůbec lehké. Po snídani se celý...

Soutěž návrhářů

Stejně jako v loňském roce, i letos bylo spaní ve škole obohaceno doprovodným programem. Po přednášce paní spisovatelky Březinové proběhla na naší škole malá módní přehlídka. Akce nazvaná „Soutěž návrhářů“ volně navazovala na loňské proměny vizáže, které připravily žákyně...

Rozloučení s 9. třídou

S blížícím se koncem školního roku se s našimi vycházejícími žáky přišla rozloučit také paní starostka Ladislava Holoušová. Žákům předala dárky, popřála jim hodně úspěchů v dalším studiu a v osobním životě. Mgr. Pavla Hrubá

Putování po Šumperku

Naši nejstarší žáci se vydali 26. června spolu s mladšími spolužáky ze 4. třídy na putování po Šumperku. S naší průvodkyní jsme se sešli před Informačním centrem v Šumperku, a poté postupovali směrem k radnici, kde jsme vystoupali na...

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

Žáci z 2. stupně se velice těšili na spaní ve škole, které proběhlo 21. června. Tentokrát jsme do školy pozvali paní spisovatelku Ivonu Březinovou, která k nám přijela z Prahy. Během večera nás seznámila se svojí tvorbou. Žáky velice...

Sběrný dvůr a ČOV

Dne 21. 6. 2017 se žáci 4. a 9. třídy vypravili s paní učitelkou Crhonkovou do sběrného dvora a na čističku odpadních vod do Libiny. Po druhé vyučovací hodině jsme vyrazili k autobusu. Když jsme dojeli do Libiny, první zastávka...

Výlet 6. třídy do Brna

V úterý 13. června jsme brzy ráno nasedli na nádraží v Zábřehu na rychlík a vyrazili směr Brno. Hlavní náplní třídního výletu byla návštěva zábavního vědeckého parku VIDA v areálu brněnského výstaviště. Děti absolvovaly pod dohledem vidátorů dva programy....