ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Okresní finále v atletickém čtyřboji

Po mnohaleté přestávce jsme se opět zúčastnili se žáky 2. stupně atletických závodů na Tyršově stadionu v Šumperku. Vybral jsem atletický čtyřboj, kde stačí nominovat pětičlenné družstvo v dané kategorii. Soutěž se skládá ze dvou běhů – sprint na...

Školní projekt přírodovědného praktika

Každý rok jsou pro šestý ročník do plánu vzdělávání zařazována přírodovědná praktika. Letos jsme se rozhodli v rámci těchto praktik uskutečnit malý školní projekt. Do tohoto projektu se zapojili všichni žáci 6. ročníku Základní školy v Hrabišíně. Projekt měl několik fází....

Pišqworky

Letos poprvé jsme na naší škole uspořádali soutěž v pišqworkách. V úterý 6. října se všichni přihlášení pišqworkáři sešli připraveni porazit svého soupeře. Zpočátku se v jejich tvářích zračila nejistota a také možná strach. Ale všechno je jednou poprvé....

Mladoňov – ústav ekologického vzdělávání

Ve středu, znaveni drakiádou, hrami, pyžamovou párty a stezkou odvahy, vyrazili jsme do nedalekého Mladoňova, kde nedávno vznikl ústav ekologického vzdělávání. Paní učitelka Lenka Crhonková nám zajistila naučný program s názvem „Pojďte s námi do lesa – podzim“. Po ukolébavé cestě...

Drakiáda

Na první podzimní den připravily paní učitelky pro žáky prvního stupně a jejich rodiče další ročník Drakiády. Po krátkém úvodním slovu a společné fotografii jsme se hromadně vydali na kopec. Sluníčko svítilo a vítr, jako by věděl, že musí...

Informace ke sběru papíru

Podzimní sběr papíru proběhne v týdnu od 21.9. do 25.9.2015. Kartony mohou tvořit maximálně 20% objemu nasbíraného množství. Ideální pro školu i odběratele (spol. SITA) je odevzdat papír v kartonové krabici a nesvázaný .

Slovo ředitele školy

Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy, právě se rozbíhá nový školní rok 2015/2016. Doba prázdnin a dovolených nám všem rychle utekla a já věřím, že jste si všichni odpočinuli a nabrali plno elánu do nového školního roku.

Vítání prvňáčků

Začal nový školní rok. Před školou jsme společně přivítali nově příchozí, hlavně naše nejmenší, prvňáčky. Poté společně s rodiči vstoupili do připravené třídy, kde s maskotem třídy veverkou slavnostně zahájili vstup do 1. třídy. Domů si děti odnesly pamětní list i...