Běžný den v MŠ

6:15 Začátek provozu mateřské školy

6 :15 – 7:00 Scházení dětí. Spontánní hry dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry pohybové aktivity

7:00 – 8:45 Rozcházení dětí do svých kmenových tříd. Spontánní hry, hry v hracích koutech, námětové hry, pedagogická diagnostika, podněcování dětí k vlastní aktivitě

8:45 – 9:15 Hygiena, ranní svačina

9:15 – 9:45 Didakticky cílené činnosti ve skupině i individuálně v souladu s TVP PV jednotlivých tříd. Prolínání řízených činností s pohybovými aktivitami, Komunitní kruh, artikulační, jazykové a dechové cvičení vázané k danému tématu.

9:45 – 11:30 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohybové a sportovní aktivity, činnosti zaměřené na seznamování s živou a neživou přírodou.

11: 00 – 12:00 Hygiena, oběd.

12:00 – 14:00 Odpolední odpočinek, relaxace, poslech pohádky, respektování individuálních potřeb odpočinku – logopedická prevence, grafomotorická cvičení.

14:00 – 14:30 Hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:15 Odpolední činnosti, stolní hry, pohybové činnosti, hry v koutcích, předávání dětí rodičům. Při příznivém počasí pobyt na zahradě MŠ

16: 15 Ukončení provozu mateřské školy