Projekt Zdravá škola

V tomto školním roce se mateřská a základní škola společně zapojila do projektu Zdravá škola. Tento projekt pomáhá a podporuje využívání lokálních dodavatelů potravin ve školních jídelnách. Snaží se o zpřístupnění zdravých a místních potravin dětem. My se budeme v rámci...

Projekt Úprava areálu školy a výsadba zeleně – zahrada MŠ

Projekt byl podpořen ze strategie CLLD MAS Šumperský venkov 2014-2020: „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“.V rámci projektu podaného v dotační výzvě z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Šumperský venkov jsme pořídili celkovou úpravu areálu školy – konkrétně zahrady mateřské školy v Hrabišíně.

Zahradní slavnost „Vítání podzimu…“

Náš  projekt Zahradní slavnost „Vítání podzimu…“ v Mateřské škole v Hrabišíně byl finančně podpořen Olomouckým krajem z titulu poskytnutí dotace na  Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018. Mgr. Marcela Vavřinová