Kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Sídlo: Hrabišín 139, 788 04 Hrabišín
Olomoucký kraj

IČ: 706 40 092

Datová schránka: m4rmdq6

Telefon: 725 500 984, 725 707 808

e-mail: zshrabisin@hrabisin.cz

Webové stránky: www.zshrabisin.cz

Číslo účtu ZŠ: 86-747 026 0247/0100 (Komerční banka)
Číslo účtu ŠJ: 35-185 535 0297/0100 (Komerční banka)
Číslo účtu FKSP: 115-5842530297/0100 (Komerční banka)

Právní forma: příspěvková organizace zřízená k 1. 1. 2003 (rejstřík obchodní a živnostenský) Rejstřík škol (MŠMT) – RED_IZO: 600148271, IZO ZŠ: 102668922, IZO MŠ: 107632284, IZO ŠD: 120300354, IZO ŠJ: 102980896, IZO ŠJ-MŠ: 150070152

ředitel školy: Ing. Roman Hanák
mobil ZŠ: 725 707 808
e-mail: hanak@hrabisin.cz

zástupce ředitele školy: Mgr. Kropáčová Dana
mobil ZŠ: 725 500 984
e-mail: kropacova.dana@zshrabisin.cz

vedoucí školní jídelny: Jana Křepelková
mobil ŠJ: 725 522 787
email: jídelna@hrabisin.cz

výchovný poradce: Mgr. Jitka Macháčková
mobil: 725 801 943
e-mail: machackova.jitka@zshrabisin.cz

školní družina: Věra Vitásková
mobil: 720 039 859
e-mail: vitaskova.vera@zshrabisin.cz

školní psycholog: Mgr. Lucie Kubíčková
mobil: 602 759 257
e-mail: kubickova.lucie@zshrabisin.cz
Pracovní doba: pondělí a středa 9:25 – 14:25

Mateřská škola Hrabišín

zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Martina Boráková
mobil: 725 706 796
e-mail: borakova.martina@zshrabisin.cz

mobil do oddělení MŠ: 725 801 944