Povinné informace

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Právní forma: příspěvková organizace zřízená k 22. 5. 2003 (rejstřík obchodní a živnostenský)

Rejstřík škol (MŠMT) – RED_IZO: 600148271, IZO ZŠ: 102668922, IZO MŠ: 107632284, IZO ŠD: 120300354, IZO ŠJ: 102980896, IZO ŠJ-MŠ: 150070152

Zřizovatel:
Obecní úřad Hrabišín, Hrabišín 65, 788 04 Hrabišín
www. hrabisin.cz

3. Organizační struktura

Je dána organizačním řádem organizace. Organizace se člení na organizační úseky uvedené v Rejstříku škol:
Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna
Školní výdejna

4. Kontaktní informace

Kontakty

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace
Hrabišín 139
788 04 Hrabišín

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Hrabišín
Hrabišín 139
788 04 Hrabišín

Mateřská škola Hrabišín
Hrabišín 178
788 04 Hrabišín

4.3 Úřední hodiny

Po, Út, St, Čt, Pá: 7:00 – 15:30
So, Ne: zavřeno

4.4 Telefonní čísla

Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.zshrabisin.cz

4.6 Adresa podatelny

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace
Hrabišín 139
788 04 Hrabišín

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě: USB flash disk, CD, DVD

4.7 Elektronická adresa podatelny

Podatelna: zshrabisin@hrabisin.cz

ředitel: hanak@hrabisin.cz

4.8 Datová schránka

m4rmdq6

5. Případné platby lze poukázat těmito způsoby

Číslo účtu ZŠ: 86-747 026 0247/0100 (Komerční banka)
Číslo účtu ŠJ: 35-185 535 0297/0100 (Komerční banka) – pro platby stravného a poplatků MŠ.

6. IČO

706 40 092

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce, v dokumentech nebo v povinných informacích naší školy.

8.2 Rozpočet

Rozpočty naleznete na úřední desce, v dokumentech nebo v povinných informacích naší školy.

9. Žádost o informace

a) ústně v budově školy v úředních hodinách

b) písemně poštou na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Hrabišín
Hrabišín 139, 788 04 Hrabišín

c) písemně prostřednictví datové schránky: m4rmdq6

d) elektronicky na email hanak@hrabisin.cz

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:
Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

11.2 Vydané právní předpisy

Informace v sekci dokumenty

12. Úhrada za poskytování informací

12.1 Sazebník za poskytování informací

Sazebník úhrad

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí či usnesení dosud nebyla vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty

13.2 Výhradní licence

Organizace nemá uzavřené žádné licenční smlouvy nebo výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou v sekci Úřední deska