ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

50. výročí školy

...

Český den proti rakovině

Naše škola se již po několikáté rozhodla podpořit akci s názvem Český den proti rakovině. Žáci, rodiče, učitelé, zaměstnanci naší školy si mohli koupit žlutou kytičku. Letos jsme vybrali 3701,- Kč. Tyto peníze putují na Ligu proti rakovině, která tyto...

Den dětí v MŠ

Protože v mateřské škole jde především o děti, oslavy dne dětí probíhaly i v pátek 31. 5. Bohužel z organizačních důvodů nebylo možné vyrazit mimo areál MŠ, přesto jsme si tento den udělali co nejvíce příjemný. Naštěstí nám počasí...

Bubnujeme i indiány – muzikoterapie v MŠ

Letošní den dětí jsme v mateřské škole začali slavit již s předstihem a to už 30. května, kdy za námi přijela, dětmi už oblíbená, paní Růženka s muzikoterapií a doprovodným programem. Díky hezkému počasí se mohla akce konat na...

Preventivní program v 5. ročníku

Ve středu 22. května proběhla hodinová beseda s názvem Práva a povinnosti nezletilých dětí. Žáci se seznámili s vybranými pojmy a termíny vztahujícími se k danému tématu (např. Úmluva o právech dítěte, sociálně právní ochrana dětí, týrání, zneužívání, atp.)...

Pohár rozhlasu

Ve čtvrtek dne 16.5. se žáci druhého stupně naší školy zúčastnili atletické soutěže Pohár rozhlasu v Šumperku. Soutěž je rozdělena na dvě kategorie 6., 7. třída a 8., 9. třída. Soutěžilo se v disciplínách: 60m, skok daleký, skok vysoký, hod...

Turnaj ve florbale – Libina 

V úterý 30.4. 2024 se chlapci z druhého stupně zúčastnili turnaje ve florbale. Do boje se zapojilo 5 družstev. Domácí mužstva Základní školy Libina – A i B, Základní škola Troubelice, Nižší Gymnázium Uničov a Základní škola Hrabišín. Po...

Exkurze do Prahy

V úterý 30. 4. 2024 jsme jeli na exkurzi do Prahy. Všichni jsme se moc těšili, protože většina z nás v Praze nikdy nebyla. Nakonec s námi odjel i Štěpa se začínající angínou. Kluci perlili již ve vlaku. Ještě neseděli, měli na zádech...