ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Atletický trojboj žáků 4. a 5. třídy

Loni jsme byli velmi úspěšní v atletice žáků 1. stupně. To se ovšem závodilo ve čtyřech kategoriích – čtyřčlenná družstva (chlapci 2. a 3. třída, dívky 2. a 3. třída, chlapci 4. a 5. třída a dívky 4. a...

Přednáška

První účastnicí naší přednášky byla pamětnice, paní Věra Chudobová, rozená Ruprechtová. Příběh paní Věry jsem našim žákům nejdříve přiblížila pomocí rozhlasové reportáže, kterou natočila společně se žáky 5. Základní školy v Šumperku s pomocí organizace Post Bellum do sekce...

Dopravní hřiště

Tak konečně jsme se dočkali! Pilně jsme se v hodinách přírodovědy připravovali na průkaz cyklisty. Psali jsme testy, opakovali dopravní značky, jmenovali, co vše má mít jízdní kolo a hlavně jsme řešili křižovatky. 4. 6. 2019 jsme si své...

Okrskové kolo v minikopané

V pondělí 3. června odjeli chlapci z 5. – 8. třídy na okrskové kolo v minikopané. V Rapotíně se měli utkat se čtyřmi soupeři o dvě postupová místa na okresní finále. Kvůli nemoci jsme museli oželet účast dvou hráčů...

Školní výlet 9. třídy

Ve dnech 23.5 a 24.5 2019 proběhl výlet 9. třídy v Mladoňově, kam jsme dorazili po osmé hodině ráno. Od deváté hodiny byl pro žáky připraven zážitkový den. Po malé svačince byli rozděleni do dvou skupin. Zavázali jsme jim...

Jarní sběr papíru

Škola uspořádala koncem května sběr papíru. Podařilo se nasbírat 7 160 kg sběrového papíru. Vyplatilo se třídění na vytříděný sběrový papír (noviny, letáky, časopisy) a kartony. Pokud bychom netřídili, získali bychom o zhruba 6.000 Kč méně. Děkujeme všem rodičům, žákům a občanům, kteří se do sběru zapojili. Výtěžek ze sběru bude použit na financování aktivit žáků školy. Ve školním roce 2018/2019 se v desítce nejlepších sběračů umístili:

rodina Mackova, Eduard Dvořák, Zbyšek Vicenec, rodina Křepelkova, rodina Štodtova, rodina Hvižďova, Timea Szijjartö, Adam Haitmar, rodina Vitáskova a rodina Mazáčova.

 

Mgr. Zdeněk Kamler

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 13. května 2019 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili soutěže BE THE BEST na SOŠ v Šumperku. V první kategorii za naši školu soutěžil Denis Paškov ze 7. třídy, ve druhé kategorii žákyně 9. třídy Karolína Hladilová. Jednalo...

Výlet do Prahy – 7. třída

V pondělí 27. května se vydala 7. třída na výlet do Prahy. V Zábřehu jsme v ranních hodinách nasedli do vlaku, který nás dopravil do hlavního města. Prvním místem, kam jsme se vydali, bylo Václavské náměstí. Před sochou svatého Václava jsme se...

Hasík ve 2. a 6. ročníku

Preventivně výchovná činnost HZS v oblasti požární ochrany (PO)  a ochrany obyvatelstva (OOB) na školách proběhl v úterý 21. 5. 2019 ve druhém a šestém ročníku. Ve dvouhodinových blocích si žáci s profesionálními hasiči ozřejmili a mnohdy prakticky vyzkoušeli tato témata ve...

Slavnostní otevření školního hřiště

Velkým snem žáků, učitelů a obce bylo již několik let vybudování nového multifunkčního hřiště v prostorách naší školy. Obec několikrát žádala o poskytnutí dotace na sportovní areál. V loňském roce ji konečně získala. V říjnu 2018 byly zahájeny stavební práce. Obec...