ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Jarní sběr papíru

Sběr papíru proběhne na ZŠ Hrabišín v termínu pondělí 1.června až středa 3.června 2020. Kontejner bude umístěn na školním dvoře. Sbírá se jen tříděný sběrový papír – noviny, časopisy, letáky, knihy s měkkou vazbou. Kartony ani kartonové krabice do sběru nepatří. Papír se do kontejneru bude dávat volně, nesvázaný. Ideální je dovézt balík převázaný provázkem […]

Informace o provozu mateřské školy od 1. 6. 2020

Rozhodnutím zřizovatele ZŠ a MŠ Hrabišín bude od pondělí 1. 6. 2020 zahájen provoz mateřské školy. Podmínkou účasti dítěte v předškolním vzdělávání je  odevzdání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Čestné prohlášení, které naleznete na stránkách školy, odevzdá zákonný zástupce v den nástupu dítěte do MŠ. Bez podepsaného četného prohlášení nebude dítěti účast v mateřské škole umožněna.

Školu nesmí navštívit dítě s příznaky virového onemocnění nebo dítě, které přišlo do styku s osobou léčící se na COVID-19 nebo osobou nacházející se v karanténě. Dítě spadající do rizikové skupiny (viz odstavec „Osoby s rizikovými faktory“) může MŠ navštěvovat, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

Vrácení peněz za zájezd do Anglie

Vážený pane řediteli,
podmínky v cestovním ruchu jsou momentálně velmi těžké. Čelíme situaci, kterou jsme nikdy předtím nezažili. Pomoc od státu stále nepřichází, i přesto, že je na cestovním ruchu existenčně závislých mnoho zaměstnanců, jejich rodin i podniků. Cestovní ruch je stále zcela paralyzován.
Zaplatili jsme nemalé zálohy na zájezdy klientů, zahraničním partnerům a dalším partnerům zajišťujícím služby v cestovním ruchu. Příjem naší cestovní kanceláře je od vzniku této krize nulový a nejsme tak schopni okamžitě refundovat uhrazené částky všem klientům. Dle aktuálního vývoje však předpokládáme, že dovolené do Chorvatska od měsíce července, budeme moci realizovat.

Uhrazená částka za Váš zájezd (smlouva o zájezdu č. 48946) bude vrácena v plné výši, dle domluvy, nejpozději do 31. 8. 2020.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb ve škole

Informace ohledně znovuotevření školy pro některé žáky

V dohledné době bude umožněna osobní přítomnost některých žáků ve škole za současného zajištění vzdělávacích aktivit.
Tato možnost se týká těchto žáků:

  1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků a to do termínu přijímací zkoušky na střední školy.
  2. Od 25. 5. 2020 pak škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.

Informace ke sběru papíru – jaro 2020

Škola uspořádá sběr papíru i ve druhém pololetí školního roku. Termín bude upřesněn (budou to zřejmě tři dny v první polovině června 2020) . Bude se vybírat jen tříděný odpad – noviny, časopisy, letáky, knihy s měkkou vazbou. Papír se bude do kontejneru ukládat volně (balíky svázané provázkem jsou ideální; pokud přivezete sběr v kartonové […]

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čI. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Anketa: otevření Mateřské školy

Vážení rodiče,

budeme velice rádi, pokud si najdete chvilku času pro zamyšlení a vyplnění níže zaslané ankety, která se týká znovuotevření MŠ Hrabišín.

Pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek jsou pro nás Vaše odpovědi důležité. Vyplňte prosím, zda bude Vaše dítě po otevření do mateřské školy docházet, či máte jiné možnosti a zůstanete s ním doma.