ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Informace o ukončení školního roku 2019/2020 a předávání vysvědčení

Slavnostní ukončení školního roku proběhne v případě příznivého počasí v úterý 30. června v 7:30 hodin před budovou školy. Jestliže bude pršet, tak se slavnostní ukončení uskuteční v kulturním domě Hrabišín. Po slavnostním ukončení dostanou žáci vysvědčení od třídních učitelů a odchází domů.

V úterý 30. 6. 2020 nebude školní jídelna vařit obědy pro žáky ZŠ.

Informace k nástupu žáků 2. stupně do školy

Milí žáci, vážení rodiče, v souvislosti s novým nařízením Vlády České republiky vás tímto informuji:

I. stupeň ZŠ

Žáci I. stupně, kteří zůstali doma, se nově mohou dodatečně připojit do stávajících skupin ve škole – nicméně podmínka 15 žáků na skupinu zůstává. Pokud byste měli zájem, oslovte svou třídní učitelku (pozn. připojení žáka do skupiny bude možné do obsazení kapacity).

 II. stupeň ZŠ

Podle instrukcí z ministerstva školství – od pondělí 8. 6. bychom rádi obnovili výuku na II. stupni ZŠ, bohužel není ji možné obnovit ve stejném rozsahu jako na I. stupni. Ministerstvo trvá na tom, že „hlavní vzdělávací aktivitou bude i pro žáky 2. stupně až do 30. června 2020 vzdělávání na dálku.“ Navíc škola poskytuje žákům online hodiny.

Nové sociální zařízení v MŠ

Vážení rodiče,

mám velkou radost, že i v této mimořádné situaci Vám může naše škola oznámit velmi potěšující novinku. Na základě vládních opatření a vzhledem k rizikovým faktorům ohrožujících zdraví občanů byla MŠ v Hrabišíně, stejně jako...

Jarní sběr papíru

Sběr papíru proběhne na ZŠ Hrabišín v termínu pondělí 1.června až středa 3.června 2020. Kontejner bude umístěn na školním dvoře. Sbírá se jen tříděný sběrový papír – noviny, časopisy, letáky, knihy s měkkou vazbou. Kartony ani kartonové krabice do sběru nepatří. Papír se do kontejneru bude dávat volně, nesvázaný. Ideální je dovézt balík převázaný provázkem […]

Informace o provozu mateřské školy od 1. 6. 2020

Rozhodnutím zřizovatele ZŠ a MŠ Hrabišín bude od pondělí 1. 6. 2020 zahájen provoz mateřské školy. Podmínkou účasti dítěte v předškolním vzdělávání je  odevzdání vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Čestné prohlášení, které naleznete na stránkách školy, odevzdá zákonný zástupce v den nástupu dítěte do MŠ. Bez podepsaného četného prohlášení nebude dítěti účast v mateřské škole umožněna.

Školu nesmí navštívit dítě s příznaky virového onemocnění nebo dítě, které přišlo do styku s osobou léčící se na COVID-19 nebo osobou nacházející se v karanténě. Dítě spadající do rizikové skupiny (viz odstavec „Osoby s rizikovými faktory“) může MŠ navštěvovat, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.

Vrácení peněz za zájezd do Anglie

Vážený pane řediteli,
podmínky v cestovním ruchu jsou momentálně velmi těžké. Čelíme situaci, kterou jsme nikdy předtím nezažili. Pomoc od státu stále nepřichází, i přesto, že je na cestovním ruchu existenčně závislých mnoho zaměstnanců, jejich rodin i podniků. Cestovní ruch je stále zcela paralyzován.
Zaplatili jsme nemalé zálohy na zájezdy klientů, zahraničním partnerům a dalším partnerům zajišťujícím služby v cestovním ruchu. Příjem naší cestovní kanceláře je od vzniku této krize nulový a nejsme tak schopni okamžitě refundovat uhrazené částky všem klientům. Dle aktuálního vývoje však předpokládáme, že dovolené do Chorvatska od měsíce července, budeme moci realizovat.

Uhrazená částka za Váš zájezd (smlouva o zájezdu č. 48946) bude vrácena v plné výši, dle domluvy, nejpozději do 31. 8. 2020.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb ve škole