Odhlašování stravy

Přihlášky a odhlášky ke stravování

Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně a to buď telefonicky na čísle 583 245 164, pro MŠ 583 245 187 a nebo osobně ve školní jídelně nebo mateřské škole. V případě nemoci je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 10.00 do 10.45 hodin je možno stravu odebrat v jídelně nebo v případě dítěte MŠ, je strava vydána v MŠ od 11.00 do 12.00 hodin. V dalších dnech nepřítomnosti není možné stravu ve zvýhodněné ceně odebírat. V případě zájmu, je možné nahlásit stravu za plnou cenu oběda.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Odhlašování stravy pro žáky ZŠ a ostatní strávníky – osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle 583 245 164 a to den předem do 13.00 hodin, v případě nemoci ten den do 6.30 hodin.
Odhlašování stravy pro děti MŠ – osobně ve školní jídelně, telefonicky na čísle 583 245 164 do 13,00 hodin den předem nebo ten den do 6,30 hodin nebo přímo v MŠ na čísle 583 245 187 do 15,00 hodin nebo písemně do sešitu tomu určenému den předem.

Kategorie stravného:

MŠ 

3 – 6 let                                 10,- ranní svačina  18,- oběd  6,- odpolední svačina
7 let                                       10,- ranní svačina  21,- oběd  6,- odpolední svačina

7 – 10 let                               25,-oběd
11 – 14 let                             26,-oběd
15 a více let                          27,-oběd

Cizí strávník                       50,-oběd
Zaměstnanec                     23,-oběd

Kategorie strávníků se řídí vyhláškou 107/2005 sb. o školním stravování.
Do cenové kategorie se řadí dle dosaženého věku v daném školním roce což je období (např. od 1. září 2011 do 31. srpna 2012).

Dne 26.8.2014
Vypracovala: ved. ŠJ Křepelková Jana