Odhlašování stravy

Přihlášky a odhlášky ke stravování

Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně a to buď telefonicky na čísle 725 522 787, pro MŠ 725 706 796 a nebo osobně ve školní jídelně nebo mateřské škole. V případě nemoci je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 10.00 do 10.45 hodin je možno stravu odebrat v jídelně nebo v případě dítěte MŠ, je strava vydána v MŠ od 11.00 do 12.00 hodin. V dalších dnech nepřítomnosti není možné stravu ve zvýhodněné ceně odebírat. V případě zájmu, je možné nahlásit stravu za plnou cenu oběda.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Odhlašování stravy pro žáky ZŠ a ostatní strávníky – osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle 725 522 787 a to den předem do 13.00 hodin, v případě nemoci ten den do 6.30 hodin.

Odhlašování stravy pro děti MŠ – osobně ve školní jídelně, telefonicky na čísle 725 706 796  do 13,00 hodin den předem nebo ten den do 6,30 hodin nebo přímo v MŠ na čísle 583 245 187 do 15,00 hodin nebo písemně do sešitu tomu určenému den předem.

Dne 1.7.2020 vedoucí školní jídelny, Jana Křepelková