Odhlašování stravy

Přihlášky a odhlášky ke stravování

Dítě se přihlašuje k pravidelnému odběru obědů ve školní jídelně a to buď telefonicky na čísle 725 522 787 nebo osobně ve školní jídelně.

V případě nemoci je rodič povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nemoci je považován za pobyt ve škole a v době od 10.00 do 10.45 hodin je možno stravu odebrat v jídelně nebo v případě dítěte MŠ, je strava vydána v MŠ od 11.00 do 12.00 hodin. V dalších dnech nepřítomnosti není možné stravu ve zvýhodněné ceně odebírat.

Pokud nebude žák ZŠ nebo dítě v MŠ odhlášeno ze stravy v době nepřítomnosti, bude muset uhradit náklady za stravné v plné výši.

V době nepřítomnosti dospělého strávníka je potřeba stravu odhlásit okamžitě.

 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Odhlašování stravy pro děti MŠ a  žáky ZŠ a ostatní strávníky – osobně ve školní jídelně nebo telefonicky na čísle 725 522 787, je možné poslat SMS a to den předem do 14.00 hodin, v případě nemoci ten den do 6.30 hodin.

 

Dne 11.8.2022 vedoucí školní jídelny, Jana Křepelková