Řád žákovského parlamentu

Povinnosti člena žákovského parlamentu

1. Účastnit se všech jednání parlamentu
2. Zastupovat třídu při řešení problémů
3. Přenášet závěry z jednání parlamentu do třídy a konzultovat je se spolužáky
4. Náměty z řad spolužáků přenášet na jednání parlamentu

Práva člena žákovského parlamentu

1. Vyslovit svůj názor
2. Účastnit se, pokud možno, všech akcí školního parlamentu
3. Dotazovat se učitelů i vedení školy na nejasnosti spojené s výukou i provozem školy
4. Radit se s třídou
5. Být seznámen s řešením každé vznesené připomínky

Obecná ustanovení

1. Volby do parlamentu proběhnou vždy na začátku školního roku (v září).
2. Členové parlamentu zvolí na první schůzce svého předsedu a jeho zástupce.
3. Parlament se bude scházet 1 – 2x za měsíc. Mimořádnou schůzku může svolat kterýkoli člen prostřednictvím předsedy.
4. Z každého jednání parlamentu bude pořízen zápis (nástěnka, web).