Cena Stravného

Kategorie stravného:

Změna finanční normy pro stravné za obědy platné od 1. září2023.

V důsledku stálému zvyšování cen potravin, dochází ke zvýšení ceny obědů dle vyhlášky č.463/2011 ze dne 01. 01. 2023 o školním stravování, kterou se upravuje vyhláška č. 107/2005 Sb.

Na základě rostoucích cen potravin se navyšuje finanční limit za stravné oběda a to:

Mateřská škola

Věk dětí do 3 – 6 let  Cena
Ranní svačina 12 Kč
Oběd23 Kč  
Odpolední svačina 10 Kč
Celodenní stravování45

Věk dětí od 7 let  Cena
Ranní svačina 12 Kč
Oběd32 Kč  
Odpolední svačina 10 Kč
Celodenní stravování54

Základní škola

ObědyCena
Věk dětí 7 – 10 let 32 Kč
Věk dětí 11 – 14 let 37 Kč  
Věk dětí 15 a více let 44 Kč
Dospělí strávnici vlastní46 Kč
Cizí strávnici82 Kč

Kategorie strávníků se řídí vyhláškou 107/2005 sb. o školním stravování.
Pokud žák dosáhne během školním roku věku, který odpovídá vyšší cenové kategorii, bude automaticky přeřazen do této kategorie.

Číslo účtu pro zasílání plateb je 35-1855350297/0100 a do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno strávníka.

V případě dotazů volejte vedoucí školní jídelny na telefonní číslo 725 522 787.

V Hrabišíně 22. 08. 2023

vedoucí školní jídelny, Jana Křepelková