Cena Stravného

Kategorie stravného:

Změna finanční normy pro stravné za obědy platné od 1.září 2022.

V důsledku stálému zvyšování cen potravin, dochází ke zvýšení ceny obědů dle vyhlášky č.463/2011 ze dne 23.12.2011 o školním stravování, kterou se upravuje vyhláška č. 107/2005 Sb.

Na základě rostoucích cen potravin se navyšuje finanční limit za stravné oběda a to:

Mateřská škola

Věk dětí do 3 – 6 let  Cena
Ranní svačina 10 Kč
Oběd22 Kč  
Odpolední svačina 9 Kč
Celodenní stravování41
Věk dětí od 7 let  Cena
Ranní svačina 10 Kč
Oběd31 Kč  
Odpolední svačina 9 Kč
Celodenní stravování50

Základní škola

ObědyCena
Věk dětí 7 – 10 let 31 Kč
Věk dětí 11 – 14 let 35 Kč  
Věk dětí 15 a více let 44 Kč
Dospělí strávnici vlastní44 Kč
Cizí strávnici80 Kč

Kategorie strávníků se řídí vyhláškou 107/2005 sb. o školním stravování.
Pokud žák dosáhne během školním roku věku, který odpovídá vyšší cenové kategorii, bude automaticky přeřazen do této kategorie.

V Hrabišíně 11. 8. 2022

vedoucí školní jídelny, Jana Křepelková