Cena Stravného

Kategorie stravného:

Změna finanční normy pro stravné za obědy platné od 1.září 2020.

Na základě rostoucích cen potravin se navyšuje finanční limit za stravné oběda a to:

Mateřská škola

Věk dětí do 3 – 6 let  Cena
Ranní svačina 9 Kč
Oběd20 Kč  
Odpolední svačina 7 Kč
Celodenní stravování36 Kč
Věk dětí od 7 let  Cena
Ranní svačina 9 Kč
Oběd23 Kč  
Odpolední svačina 7 Kč
Celodenní stravování39 Kč

Základní škola

ObědyCena
Věk dětí 7 – 10 let 29 Kč
Věk dětí 11 – 14 let 30 Kč  
Věk dětí 15 a více let 31 Kč
Zaměstnanci28 Kč
Cizí strávnici65 Kč

Kategorie strávníků se řídí vyhláškou 107/2005 sb. o školním stravování.
Do cenové kategorie se žáci řadí dle dosaženého věku v daném školním roce.

V Hrabišíně 1. 7. 2020 vedoucí školní jídelny, Jana Křepelková