Školská rada

Složení školské rady při ZŠ a MŠ Hrabišín 2021 – 2024

Předseda:

Mgr. Zdeněk Kamler (za pedagogické pracovníky)

Místopředseda:

Jiří Štelc (za zákonné zástupce žáků)

Členové:

Mgr. Lenka Crhonková (za pedagogické pracovníky)

Romana Kretschmerová (za zákonné zástupce žáků)

Milena Hejlová (za zastupitelstvo obce)

Stanislav Fidra (za zastupitelstvo obce)