Zaměstnanci

Mgr. Hořava Zdeněk ředitel školy
Mgr. Kropáčová Dana zástupce ředitele
   
Mgr. Korgerová Veronika třídní učitelka 1. a 2. třídy
Mgr. Vetelská Marcela třídní učitelka 3. třídy, zdravotník
Mgr. Crhonková Lenka třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Němcová Kateřina třídní učitelka 5. třídy, metodik prevence
Bc. Vamvakašová  Ivana, DiS. třídní učitelka 6. třídy, metodik ICT
Mgr. Hrubá Pavla třídní učitel 7. třídy
Bc. Hasmannová Klára třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Macháčková Jitka třídní učitelka 9. třídy, výchovný poradce 
Mgr. Březinová Jana učitelka
Mgr. Kamler Zdeněk učitel
Vykonalová Anika asistentka pedagoga
Koníčková Marie asistent pedagoga, vychovatel ŠD
Boxanová Dana asistentka pedagoga, školní asistentka ZŠ
Vitásková Věra vychovatelka ŠD
Mgr. Vavřinová Marcela vedoucí učitelka MŠ
Koutná Pavlína učitelka MŠ
Salátová Eva učitelka MŠ
Oulehlová Kateřina učitelka MŠ, školní asistentka MŠ
Golová Pavla asistentka pedagoga MŠ
Faltýnková Naděžda uklízečka, pracovnice provozu
Fidrová Oldřiška uklízečka, pracovnice provozu
Štelcová Klára uklízečka, pracovnice provozu
Fidra Stanislav školník
Křepelková Jana vedoucí školní jídelny
Ptáčková Dana kuchařka
Jašková Miroslava kuchařka