Zaměstnanci

Ing. Hanák Roman ředitel ZŠ
Mgr. Kropáčová Dana zástupce ředitele
   
Mgr. Březinová Jana třídní učitelka 1.třídy
Mgr. Vetelská Marcela třídní učitelka 2. a 3. třídy, zdravotník
Mgr. Crhonková Lenka třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Němcová Kateřina třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Macháčková Jitka  třídní učitelka 6. třídy, výchovný poradce
Bc. Vamvakašová Ivana, DiS. třídní učitel 7. třídy, metodik ICT
Mgr. Hrubá Pavla třídní učitelka 8. třídy
Bc. Hasmannová Klára třídní učitelka 9. třídy 
Mgr. Korgerová Veronika učitelka
Bc. Vykonalová Anika učitelka
Mgr. Kamler Zdeněk učitel
Šulová Jitka asistentka pedagoga
Koníčková Marie asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Bc. Šamajová Lucie asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD
Boxanová Dana asistentka pedagoga, školní asistentka ZŠ
Vitásková Věra vychovatelka ŠD
Koutná Pavlína vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Vavřinová Marcela učitelka MŠ
Bc. Chaloupková Michaela učitelka MŠ
Oulehlová Kateřina učitelka
Golová Pavla asistentka pedagoga MŠ, školní asistentka MŠ
Bilošová Barbora  asistentka pedagoga MŠ
Faltýnková Naděžda uklízečka, pracovnice provozu
Hejlová Tereza uklízečka, pracovnice provozu ZŠ
Štelcová Michaela uklízečka, pracovnice provozu MŠ
Fidra Stanislav školník
Křepelková Jana vedoucí školní jídelny
Ptáčková Dana kuchařka
Jašková Miroslava kuchařka