Pasování na školáka

S blížícím se koncem školního roku jsme se v Mateřské škole rozloučili s předškoláky, kteří se již na svou novou roli školáků nedočkavě těší. Mateřskou školu krásně zdobily červenobílé balonky, dekorace a ve vzduchu šlo cítit velké očekávání a napětí. Paní zástupkyně...

Den dětí v MŠ

Protože v mateřské škole jde především o děti, oslavy dne dětí probíhaly i v pátek 31. 5. Bohužel z organizačních důvodů nebylo možné vyrazit mimo areál MŠ, přesto jsme si tento den udělali co nejvíce příjemný. Naštěstí nám počasí...

Bubnujeme i indiány – muzikoterapie v MŠ

Letošní den dětí jsme v mateřské škole začali slavit již s předstihem a to už 30. května, kdy za námi přijela, dětmi už oblíbená, paní Růženka s muzikoterapií a doprovodným programem. Díky hezkému počasí se mohla akce konat na...

Pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Ve školce mají své místo i pohádky.  Proto nás dne 15. 4. navštívilo loutkové divadlo  s  oblíbenou pohádkou několika generací Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Jednalo se o klasickou pohádku K. J. Erbena o statečném princi a zakleté princezně, kterému...

PROJEKTOVÝ DEN – DEN VODY

V pátek 22. 3. slavíme v naší mateřské škole světový den vody. Téma letošního dne bylo „znečištění vod“. Den jsme zahájili společným rozhovorem o vodách – kde můžeme v přírodě vodu najít, kde se voda bere a také jaký je rozdíl mezi vodou slanou...

Jarní dílničky

Jako každé jaro tak i letos bylo v březnu připraveno pro rodiče a děti tvoření. Letos jsme vyráběli velikonočního zajíce z dřevěných špalků. Všichni se s chutí pustili do práce a vzniklo tak mnoho originálních a povedených zajíčků. Věříme, že si všichni...