Zápis do MŠ 2024

...

PROJEKTOVÝ DEN – DEN VODY

V pátek 22. 3. slavíme v naší mateřské škole světový den vody. Téma letošního dne bylo „znečištění vod“. Den jsme zahájili společným rozhovorem o vodách – kde můžeme v přírodě vodu najít, kde se voda bere a také jaký je rozdíl mezi vodou slanou...

Jarní dílničky

Jako každé jaro tak i letos bylo v březnu připraveno pro rodiče a děti tvoření. Letos jsme vyráběli velikonočního zajíce z dřevěných špalků. Všichni se s chutí pustili do práce a vzniklo tak mnoho originálních a povedených zajíčků. Věříme, že si všichni...

Projektový den s pejsky – Vrtíci v lavici

Ve středu 20. března byl pro děti z mateřské škole připraven program s pejsky. Pejsci dětem předvedli, kolik umí povelů a triků. Děti se naučily rozlišit, čím můžeme pejsky krmit a co by jim mohlo ublížit. Dozvěděly se, že mají stejné...

Vynášená Morany

Ve čtvrtek 14. 3. jsme s dětmi vynášeli Moranu. Rozloučili jsme se tak se zimou a přivítali jaro. Moranu jsme vyhodili do potoka, děti se s ní rozloučily básničkou a čekali jsme společně na sluníčko, které chvíli poté, co Moranu odnesla...

PROJEKTOVÝ DEN – ICT

Ve čtvrtek 15. 2. se děti seznamovaly s lidským tělem prostřednictvím digitálních pomůcek. Pro děti byly připravené čtyři stanoviště, proto jsme se nejdříve rozdělili do čtyř menších skupin. V každém stanovišti děti pracovaly s některou digitální pomůckou. První stanoviště bylo zaměřeno na...

Netradiční zimní olympiáda

Ve čtvrtek 1.2.2024 se v mateřské škole konala netradiční zimní olympiáda. Jelikož nám nepřálo počasí a sníh ne a ne přijít, muselo se improvizovat. Veškeré aktivity jsme proto byly nuceny přesunout do třídy a díky tomu si děti vyzkoušely tradiční...

Pohádka v MŠ

V úterý dne 23.1.2024 navštívilo naši mateřskou školu loutkové divadlo a skvělá herečka paní Borošová. Formou zážitkové pedagogiky zahrála dětem představení „Boty dělaj kocoura.“ Celou pohádku provázel vtip a humor, děti s otevřenými ústy pozorovaly děj a třídou se linul smích....

Projektový den – Sférické kino

V pátek 19. 1. 2024 naši mateřskou školu navštívilo sférické kino, které dětem promítlo vybraný příběh. Pro děti z oddělení Včeliček byl připraven příběh o podmořském životě. Děti se pohádkovou formou seznámily s podmořským světem a společně s hrdinkami příběhu pilounem Jakem a...

Ježíšek v mateřské škole

V úterý 19.12.2023 přišel do naší mateřské školy Ježíšek. Děti netrpělivě vyčkávaly na chvíli, kdy uslyší zazvonit zvoneček. Ráno jsme s dětmi přemýšleli nad otázkou, jak Ježíška přivolat? Děti vymyslely, že mu zazpíváme koledy a vyrobíme betlém, a když ani to...