Cestování v MŠ

Zima nám pomalu končí a my jsme se s dětmi vydali poznávat krásy nejen naší České republiky, ale i ve světě. Děti se seznámily s památkami hlavního města Prahy, projely se metrem, vyslechly státní hymnu, a pak připraveným letadlem na letišti...

MŠ výprava ke krmelci

Ve středu 13. 2. 2019 jsme podnikli společně cestu ke krmelci. Děti nosily postupně z domova dobroty zvířátkům a po proměnlivém počasí nám konečně počasí přálo a my jsme se s dobrou náladou mohli vydat za zvířátky. I přes malé překážky...

Sjeď, jak umíš

Dne 29. 1. 2019 se v mateřské škole uskutečnil závod „sjeď, jak umíš“. Dostatek sněhu a krásné slunné počasí nám přálo. Nejdříve vyzkoušely kopec naši nejmenší z oddělení Hernička. Poté nastartovaly lopaty starší děti z oddělení Školička. Všechny děti získaly diplom a...

Pravěký den

Ve čtvrtek 24. 1. v naší MŠ proběhl v rámci projektového vláčku Pravěký den. Děti si vyrobily pravěká zvířata z netradiční hmoty, lovily pravěká zvířata, tancovaly u rozdělaného ohně, vyráběly pravěké stopy dinosaurů. Po ulovení mamuta jsme si připravili pravěkou hostinu, ochutnali...

Podzimní slavnost

Ve středu 28. 11. se v naší školce konala akce ukončení  podzimu v rámci projektu financovaného olomouckým krajem. Pro rodiče s dětmi bylo připraveno vyrábění – např. vyrábění věnečků z papíru, zdobení svícnů ze skleniček, zdobení jablíček, tvoření z netradiční hmoty, krmiva pro ptáčky,...

Vánoční dílny

V týdnu od 26. 11. do 30. 11. se konaly v MŠ vánoční dílny. Pro rodiče s dětmi bylo připraveno na každý den tvoření. Mohli si vyrobit z břízového špalíčku Mikuláška, vánočního soba, zdobili vánoční tašku a perníčky. U tvoření jsme poslouchali vánoční...

Vítání občánků

V pátek 16. 11. na OÚ Hrabišín jsme spolu s předškoláky z MŠ přivítali čtyři nové občánky. Děti vystoupily s krátkým programem, zazpívaly a přednesly pásmo říkadel a písniček, předaly maminkám přáníčka. Věříme, že se nám podařilo naším vystoupením navodit slavnostní atmosféru. Přejeme...

Podzimní oslava

Nastal krásný podzimní čas, a tak jsme se všichni těšili v rámci podzimních oslav pořádaných naší MŠ na společné setkání s MŠ Libina. Nálada i atmosféra byla výborná, všechny děti si v naší MŠ vyráběly podzimní tašky, malovaly sádrového dráčka, vyráběly ježečky...

MŠ – dýňový den

V pátek 2. 11. proběhl v MŠ dýňový den. Děti si malovaly veselé obrázky, zahrály si hry s dýněmi, zapojily se při vydlabávání a výzdobě strašidelné dýně, vymýšlely strašidelná jména, spolupracovaly při přípravě dýňového kompotu a předškoláci si vyrobily„halloweenské“...