Masopustní karneval

V mateřské škole jsme prožili veselé slavnostní období a oslavili jsme masopust. Děti se zapojily do velkých příprav, společně jsme vyzdobili třídy a připravily tradiční koblížky. Moc děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s přípravou a občerstvením pro mlsné masopustní masky. Celý...

Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

...

Návštěva myslivce v MŠ

První únorový den navštívila naši mateřskou školu paní Jitka Šulová s besedou o myslivosti a lesních zvířatech. Děti se dozvěděly, jakým způsobem mohou zvířatům v zimě pomoct a čím jim můžeme přilepšit v krmelci. Také si mohly prohlédnout a následně...

Po stopách kolouška

V pátek 20. 1. jsme se s dětmi vydali po stopách kolouška, který se zatoulal a hledal cestu, která by jej zavedla zpět domů. Všechny děti s nadšením hledaly stopy, které nám ukazovaly správný směr cesty. Svědomitě a s nadšením plnily úkoly, které...

Muzikoterapie v MŠ

Ve čtvrtek 15. 12. proběhla v naší mateřské škole muzikoterapie. Paní Růženka seznámila děti s příběhem narození Ježíška a ukázala jim tradiční i méně známé hudební nástroje. Děti se v příběhu dostaly až do Betléma, kde si zahrály na...

Navštívil nás Ježíšek

Ve středu nás při hrách na prvním sněhu překvapilo cinkání zvonečku. A on to naši mateřskou školu navštívil Ježíšek, a nadělil dětem ke stromečku opravdu bohatou nadílku. Rozzářené oči dětí vystřídala radost, křik a nadšení. Mateřskou školou se již...

Vánoční besídka MŠ

V úterý 13.12.2022 se po poctivém nacvičování všech dětí konala vánoční besídka. Přestože jsme všichni pociťovali nervozitu, aby se nám vše podařilo podle představ, nakonec to vše dopadlo na jedničku. Jako první vystoupily naše nejmenší děti z oddělení Včeliček, které si...

Mikuláš v MŠ a ZŠ

V pondělí 5. 12. navštívil naši mateřskou školu Mikuláš s andílky a s celým zástupem čertů. Děti zazpívaly a zarecitovaly básničky, které si pro Mikuláše připravily. Mikuláš ve své knize hříchů vyčetl dobré ale hlavně ty nedobré vlastnosti dětí....

Sportovní dopoledne MŠ v tělocvičně

Ve čtvrtek 10. 11. 2022 si žáci 6. a 7. ročníku pod vedením paní učitelky Kláry Hasmannové připravili pro děti z mateřské školy sportovní dopoledne, které se konalo v tělocvičně ZŠ. Děti se nejprve seznámily s prostory tělocvičny a s jejím vybavením. Žáci...