Cizí strávnici

Školní jídelna Hrabišín nabízí možnost odebírat obědy do jídlonosičů pro cizí strávníky. Cena obědu činí 80,-Kč.

Školní jídelna bude vařit pro cizí strávníky pouze v případě, že bude přihlášený dostatečný počet zájemců.

Bližší informace na tel. 725 522 787

Vedoucí školní jídelny Jana Křepelková