Základní škola

cropped-skola3.jpg
Stavba nové Základní devítileté školy v Hrabišíně byla zahájena na podzim 1970 a dokončena v roce 1974. Škola v té době měla deset tříd s 247 žáky, které učilo 14 učitelů. Ředitelem školy byl tehdy Čeněk Hořava, který na škole působil až do roku 1996, kdy odešel do důchodu. Před revolucí v letech 1985 – 1990 byla ředitelkou školy paní Marie Vymazalová, od roku 1996 Mgr. Lubomír Krejčí, dále od roku 2003 Mgr. Blanka Grigová, od roku 2012 Mgr. Dagmar Pěničková, od roku 2014 Mgr. Zdeněk Hořava a od roku 2020 je ředitelem Ing. Roman Hanák.

Dnešní obvod ZŠ Hrabišín tvoří obce Hrabišín, Dlouhomilov, Strupšín a Brníčko.

Naši školu tvoří jedna budova, ke které je přistavena tělocvična. Je poměrně moderní s dostatečně velkými a světlými prostorami pro třídy, odborné pracovny, tělocvičnu, školní jídelnu i školní družinu. Dostatek místa se našel i pro vybudování rozlehlého sportovního areálu a pozemku.

Ve škole je v současné době 9 tříd, 5 na I. stupni, včetně družiny, 4 na II. stupni. K dispozici jsou 3 odborné pracovny: učebna pro výuku fyziky, učebna výpočetní techniky a odborná pracovna využívaná v pracovních činnostech – kuchyňka. Tělovýchovné a sportovní činnosti slouží poměrně velká tělocvična na míčové hry a cvičení na nářadí. V jarních, letních i podzimních měsících využíváme ke sportování školní hřiště.

Čas po vyučování mohou trávit děti z 1. – 5. třídy ve školní družině, na naši zahradě či dopravním hřišti, které máme za školou.