Základní škola

cropped-skola3.jpg
Stavba nové Základní devítileté školy v Hrabišíně byla zahájena na podzim 1970 a dokončena v roce 1974. Škola v té době měla deset tříd s 247 žáky, které učilo 14 učitelů. Ředitelem školy byl tehdy Čeněk Hořava, který na škole působil až do roku 1996, kdy odešel do důchodu. Před revolucí v letech 1985 – 1990 byla ředitelkou školy paní Marie Vymazalová, od roku 1996 Mgr. Lubomír Krejčí, dále od roku 2003 Mgr. Blanka Grigová, od roku 2012 Mgr. Dagmar Pěničková a od roku 2014 je ředitelem školy Mgr. Zdeněk Hořava.

Dnešní obvod ZŠ Hrabišín tvoří obce Hrabišín, Dlouhomilov, Strupšín a Brníčko.

Naši školu tvoří jedna budova, ke které je přistavena tělocvična. Je poměrně moderní s dostatečně velkými a světlými prostorami pro třídy, odborné pracovny, tělocvičnu, školní jídelnu i školní družinu. Dostatek místa se našel i pro vybudování rozlehlého sportovního areálu a pozemku.

Ve škole je v současné době 9 tříd, 5 na I. stupni, včetně družiny, 4 na II. stupni. K dispozici jsou 3 odborné pracovny: učebna pro výuku fyziky, učebna výpočetní techniky a odborná pracovna využívaná v pracovních činnostech – kuchyňka. Tělovýchovné a sportovní činnosti slouží poměrně velká tělocvična na míčové hry a cvičení na nářadí. V jarních, letních i podzimních měsících využíváme ke sportování školní hřiště.

Čas po vyučování mohou trávit děti z 1. – 5. třídy ve školní družině, na naši zahradě či dopravním hřišti, které máme za školou.