Zahradní slavnost “Vítání podzimu…”

Náš  projekt  Zahradní slavnost “Vítání podzimu…” v Mateřské škole v Hrabišíně byl finančně podpořen Olomouckým krajem z titulu poskytnutí dotace na  Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018.

Mgr. Marcela Vavřinová