Mateřská škola

P1130220

INFORMACE  O  MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název zařízení :
Mateřská škola Hrabišín

Postavení:
Součást právního subjektu
Základní školy  a  Mateřské školy   Hrabišín,
okres Šumperk, příspěvkové organizace
sídlo: Hrabišín čp. 139, PSČ  788 04

Zřizovatel  zařízení :
Obec Hrabišín

Pedagogičtí pracovníci:

oddělení Školička:
Pavlína Koutná – vedoucí odloučeného pracoviště
Bc. Michaela Chaloupková – učitelka
Pavla Golová – asistentka pedagoga

oddělení Hernička
Mgr. Marcela Vavřinová – učitelka
Kateřina Oulehlová – učitelka
Sylvie Kalandrová – asistentka pedagoga
  

Provozní zaměstnanci:
Michaela Štelcová /uklízečka, pracovnice provozu, domovník, topič/ Naděžda Faltýnková /pracovník provozu a uklízečka/

Počet dětí:
49

Věkové složení tříd:
2  – 7 let

Provoz MŠ:
6.30  – 16.00 hod.

Adresa školy:
Hrabišín  178, 788 04

Telefon:
583 245 187

PREZENTACE ŠKOLY

Historie samostatné MŠ v obci Hrabišín se datuje od roku 1949, kdy se oddělila od národní školy. V průběhu let existovala MŠ také ve dvou budovách, přičemž v jedné z nich bylo umístěno i jeslové oddělení. S postupem doby došlo ke snížení počtu dětí v obci, a proto se od roku 1990 nachází v obci již jen jedna MŠ. Z počátku byly v budově umístěny 2 třídy a od roku 1994 se počet tříd zredukoval na jednu.
Přestože je budova naší MŠ starší, v okolním prostředí je nutné ji hodnotit jako nejzajímavější. Mnozí by nám mohly závidět, jak velkou zahradu, tak členitou budovu, která dětem nabízí spoustu zajímavých prostor pro činnosti. Využíváme také blízkého členitého okolí s ohledem na roční období k aktivnímu všestrannému vyžití dětí.
K 2. září 2019 jsme zahájili školní rok se zapsanými 49 dětmi, jsme tedy dvou třídní mateřskou školou s věkovým složením dětí od 2 do 7 let.
Třídy se jmenují „Školička“ a „Hernička“, kdy ve „Školičce“ jsou zařazeny zejména děti s odkladem školní docházky, děti rok před nástupem do ZŠ a dále podle věku, letos 25 dětí.
V oddělení „Hernička“ je zapsáno 24 dětí. S ohledem na specifické potřeby našich nejmenších dětí jsme se pro ně snažili vytvořit co nejvhodnější podmínky, aby se i děti od dvou do tří let, tzv. batolata ve školičce cítila dobře.
Od roku 2002 pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na základě kterého jsme si vypracovaly náš školní vzdělávací program „ Jede vláček vlak“. Tento program každoročně upravujeme, dle aktuálních potřeb dětí.

Mise školy:
Cestou přirozené výchovy rozvíjet osobnost zdravě sebevědomého, sociálně zralého jedince připraveného pro budoucí život
Mise naší mateřské školy je především v naplňování očekávání rodičů a dětí. Poskytujeme ucelený vzdělávací program v rodinném prostředí vesnické mateřské školy, kde se každý cítí bezpečně a kde se může dobře rozvíjet potenciál každého jednotlivce. Připravujeme děti na vstup do základní školy metodou nejpřirozenější pro předškolní věk a tou je HRA. Učitel je partner a průvodce.

Naším cílem je vytvořit radostné, hravé a podnětné prostředí pro děti, jejich rodiče i zaměstnance.
Přejeme si, aby z mateřské školy odcházely děti, které umí pozdravit, poděkovat, omluvit se,umí podívat se zpříma do očí, umí také pomoci jiným, umí být samostatné a touží po poznání. Děti, které se k nám vždy budou rády vracet…

Pavlína Koutná