Mateřská škola

P1130220

INFORMACE  O  MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název zařízení :
Mateřská škola Hrabišín

Postavení:
Součást právního subjektu
Základní školy  a  Mateřské školy   Hrabišín,
okres Šumperk, příspěvkové organizace
sídlo: Hrabišín čp. 139, PSČ  788 04

Zřizovatel  zařízení :
Obec Hrabišín

Ředitel školy:             
Ing.  Roman Hanák

 

Pedagogičtí pracovníci:         
oddělení Školička:

Mgr. Marcela Vavřinová – vedoucí odloučeného pracoviště
Jana Pantlíková – učitelka
Pavla Golová – asistentka pedagoga

oddělení Hernička
Barbora Bilošová – učitelka
Kateřina Oulehlová- učitelka
Lenka Podhajská – asistentka pedagoga                                     

Provozní zaměstnanci:           
Michaela Štelcová /uklízečka, pracovnice provozu, školník, topič /
Naděžda Faltýnková /pracovník provozu a uklízečka/

Počet dětí:
45

Věkové složení tříd:
2  – 7 let

Provoz MŠ:
6.15  – 16.15 hod.

Adresa školy:
Hrabišín  178, 788 04

Telefon:

oddělení MŠ                           725 801 944
vedoucí učitelka                     725 706 796

PREZENTACE ŠKOLY

Historie samostatné MŠ v obci Hrabišín se datuje od roku 1949, kdy se oddělila od národní školy. V průběhu let existovala MŠ také ve dvou budovách, přičemž v jedné z nich bylo umístěno i jeslové oddělení. S postupem doby došlo ke snížení počtu dětí v obci a proto se od roku 1990 nachází v obci již jen jedna MŠ. Z počátku byly v budově umístěny 2 třídy a od roku 1994 se počet tříd zredukoval na jednu.

            Přestože je budova naší MŠ starší, v okolním prostředí je nutné ji hodnotit jako nejzajímavější. Mnozí by nám mohly závidět, jak velkou zahradu, tak členitou budovu, která dětem nabízí spoustu zajímavých prostor pro činnosti. Využíváme  také blízkého členitého okolí s ohledem na roční období k aktivnímu všestrannému vyžití dětí.

            K 1. září 2020 jsme zahájili  školní rok  s zapsanými 45. dětmi, jsme tedy  dvou třídní mateřskou školou s věkovým složením dětí od 2 do 7.let.

Třídy se jmenují „Školička“ a „Hernička“, kdy ve „Školičce“ jsou zařazeny zejména děti s odkladem školní docházky, děti rok před nástupem do ZŠ a dále podle věku, letos  25  dětí.

V oddělení „Hernička“ je zapsáno 20 dětí.

            Od roku 2002 pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na základě kterého jsme si vypracovaly náš školní vzdělávací program „ Jede vláček vlak“. Tento  program každoročně upravujeme, dle aktuálních potřeb dětí. V letošním roce nás budou provádět i kamarádi krteček a panda.

            Kromě kvalitní standardní péče nabízíme i letos pestrou paletu školních i mimoškolních akcí, jak pro děti, tak pro rodiče a děti i pro širší veřejnost (např. naše Drakiáda, Dýniáda, Vánoční dílny, pravidelný cyklus čtení rodičů, prarodičů a starších  školáků v rámci projektu Česko čte dětem“…, Velikonoční dílničky, Čarodějnický rej, Pasování na předškoláčky, Zahradní rodinná slavnost a jiné.

            Snažíme se také o dobrou spolupráci s rodiči, Obecním úřadem Hrabišína a Obecním úřadem Dlouhomilov, vítáme nové občánky, snažíme se rozvíjet spolupráci se základní školou Hrabišín, jejíž jsme od 1.1.2003 součástí .

Mgr. Marcela Vavřinová, vedoucí MŠ