Mateřská škola

P1130220

INFORMACE  O  MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název zařízení :
Mateřská škola Hrabišín

Postavení:
Součást právního subjektu
Základní školy  a  Mateřské školy   Hrabišín,
okres Šumperk, příspěvkové organizace
sídlo: Hrabišín čp. 139, PSČ  788 04

Zřizovatel  zařízení :
Obec Hrabišín

Ředitel školy:
Mgr. Zdeněk Hořava

Pedagogičtí pracovníci:

oddělení Školička:
Mgr. Marcela Vavřinová – vedoucí  odloučeného pracoviště
Eva Salátová – učitelka

oddělení Hernička
Pavlína Koutná – učitelka
Kateřina Oulehlová- asistentka pedagoga, učitelka MŠ
Pavla Golová – asistentka pedagoga            

Provozní zaměstnanci:
Klára Štelcová /uklízečka, pracovnice provozu, domovník, topič/  Naděžda Faltýnková /pracovník provozu a uklízečka/

Počet dětí:
42

Věkové složení tříd:
2  – 7 let

Provoz MŠ:
6.30  – 15.55 hod.

Adresa školy:
Hrabišín  178, 788 04

Telefon:
583 245 187

PREZENTACE ŠKOLY

Historie samostatné MŠ v obci Hrabišín se datuje od roku 1949, kdy se oddělila od národní školy. V průběhu let existovala MŠ také ve dvou budovách, přičemž v jedné z nich bylo umístěno i jeslové oddělení. S postupem doby došlo ke snížení počtu dětí v obci, a proto se od roku 1990 nachází v obci již jen jedna MŠ. Z počátku byly v budově umístěny 2 třídy a od roku 1994 se počet tříd zredukoval na jednu.

            Přestože je budova naší MŠ starší, v okolním prostředí je nutné ji hodnotit jako nejzajímavější. Mnozí by nám mohly závidět, jak velkou zahradu, tak členitou budovu, která dětem nabízí spoustu zajímavých prostor pro činnosti. Využíváme také blízkého členitého okolí s ohledem na roční období k aktivnímu všestrannému vyžití dětí.

            K 3. září 2018 jsme zahájili školní rok se zapsanými 40 dětmi, jsme tedy dvou třídní mateřskou školou s věkovým složením dětí od 2 do 7 let.

Třídy se jmenují „Školička“ a „Hernička“, kdy ve „Školičce“ jsou zařazeny zejména děti s odkladem školní docházky, děti rok před nástupem do ZŠ a dále podle věku, letos 24 dětí.

V oddělení „Hernička“ je zapsáno 16 dětí. S ohledem na specifické potřeby našich nejmenších dětí jsme se pro ně snažili vytvořit co nejvhodnější podmínky, aby se i děti od dvou do tří let, tzv. batolata ve školičce cítila dobře.

            Od roku 2002 pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, na základě kterého jsme si vypracovaly náš školní vzdělávací program „ Jede vláček vlak“. Tento program každoročně upravujeme, dle aktuálních potřeb dětí.

            Kromě kvalitní standardní péče nabízíme i letos pestrou paletu školních i mimoškolních akcí, jak pro děti, tak pro rodiče a děti i pro širší veřejnost (např. naše Drakiáda, Dýniáda, Vánoční dílny, pravidelný cyklus čtení rodičů, prarodičů a starších školáků v rámci projektu Česko čte dětem“…, Velikonoční dílničky, Čarodějnický rej, Pasování na předškoláčky, Zahradní rodinná slavnost a jiné.

            Snažíme se také o dobrou spolupráci s rodiči, Obecním úřadem Hrabišína a Obecním úřadem Dlouhomilov, vítáme nové občánky, snažíme se rozvíjet spolupráci se základní školou Hrabišín, jejíž jsme od 1. 1. 2003 součástí.

Mgr. Marcela Vavřinová