Zpravodaj červen 2016

Zpravodaj červenVážení rodiče,
další školní rok je téměř za námi a Vám se do rukou dostává poslední Zpravodaj, ve kterém Vám chceme přiblížit dění ve škole v posledních měsících. Uplynulé týdny byly ve znamení výletů tříd a mnohých kulturních akcí. Naši žáci dosáhli mnohých úspěchů ve sportovních soutěžích, úspěšně se zapojili i do mnoha soutěží vědomostních. Ke zdařilým akcím patřilo spaní žáků druhého stupně ve škole i s doprovodným programem. Proběhla celá řada přednášek a besed. Nejdůležitějším úkolem školy je samozřejmě vzdělávání. O tom, jak si žáci vedli v této oblasti, vypovídá tabulka na jiném místě Zpravodaje.

Zpravodaj únor 2016

Zpravodaj říjenVážení rodiče ,
máme za sebou první pololetí tohoto školního roku, a tak nastal čas ke krátkému bilancování. Naši žáci obdrželi vysvědčení, a jak si vedli, vypovídá tabulka dále ve zpravodaji. Za sebou máme řadu zdařilých akcí, jako například lyžařský výcvik, bruslení, plavecký výcvik, přednášku o Madagaskaru, vánoční besídky atd.

Zpravodaj říjen 2015

Zpravodaj říjenVážení rodiče,
nový školní rok je již v plném proudu a my Vás chceme prostřednictvím Zpravodaje informovat o jeho začátku a organizaci, o změnách a také o tom, co nás čeká. Zpravodaj chceme tak jako vloni vydávat 2 – 3 krát ročně.