Školní jídelna

Pokyny pro strávníky

Odhlášky a přihlášky obědů se přijímají den předem do 13.00 hodin nebo ten den do 6.30 hodin, v případě nemoci je možno odhlásit oběd do 6.45 hodin ráno téhož dne na telefonním čísle 583 245 164.

Rodiče dětí MŠ se mohou odhlašovat den předem v MŠ a to do 15.00 hodin u paní učitelky, zápisem do sešitu tomu určenému v MŠ nebo na telefonním čísle 583 245 187. První den nemoci je možné odebrat stravu do jídlonosiče a to v době výdeje od 10.00 do 10.45 hodin v jídelně ZŠ. Následující den nemoci je nutné stravu odhlásit. Pokud tak nebude učiněno, bude započítána plná cena stravy (cena potraviny + režijní náklady).

Přechod na jinou školu je nutné hlásit v kanceláři školní jídelny.

 

Kategorie stravného:

MŠ 

3 – 6 let                                 10,- ranní svačina  18,- oběd  6,- odpolední svačina
7 let                                       10,- ranní svačina  21,- oběd  6,- odpolední svačina

7 – 10 let                               25,-oběd
11 – 14 let                             26,-oběd
15 a více let                          27,-oběd

Cizí strávník                       50,-oběd
Zaměstnanec                     23,-oběd

Přihláška strávníka ke stažení zde: prihlaska_stravnika

Upozornění pro cizí strávníky

Přihlášení nebo odhlášení obědů pro cizí strávníky je den předem nebo do 7.00 hodin ráno toho dne na telefonním čísle 583 245 164. Na pozdější uplatnění odebrání stravy nebo vrácení peněz při nevyzvednutí obědů nebude brán zřetel. Všichni cizí strávníci odebírající stravu do jídlonosičů, jsou povinni si ji vyzvednout do 10.45 hodin, pokud tak neučiní, strava jim bude vydána po dokončení výdeje ZŠ tj. po 13.00 hodině. Nejlépe pro cizí strávníky je pořídit si jídlonosiče na výměnu.

Způsob placení obědů

 Výběr peněz za stravné je dvěma způsoby :

  1. přes účet
  2. hotově

Ad 1) platba se provádí na ten daný měsíc, kdy je platba s příkazem k hromadnému placení zadána v bance kolem 20 dne v měsíci

Ad 2) platba se provádí vždy na měsíc dopředu tj. zálohově (v září je vždy dvojí platba)

Vyrovnání odhlášené stravy je vždy k datu platby. Na konci školního roku tj. v červnu je provedeno souhrnné vyúčtování, jak odhlášek, tak plateb. Platba hotově musí být provedena vždy nejpozději do konce měsíce, jinak nebude strava poskytnuta.