Dokumenty k zápisu naleznete v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PRO RODIČE

Dokumenty k zápisu naleznete v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PRO RODIČE

Karanténa a ošetřovné

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.

Informace pro rodiče.

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a zřizovatele OÚ Hrabišín je až do odvolání uzavřena MŠ i ZŠ Hrabišín.

Žádám všechny žáky a rodiče, aby pravidelně sledovali stránky školy www.zshrabisin.cz, na kterých budou každý týden uveřejňovány výukové materiály. Zároveň zde budou uvedeny emailové adresy na všechny učitele, aby žáci nebo rodiče mohli komunikovat se svým vyučujícím. Tato mimořádná situace vyžaduje odpovědný přístup pro všechny občany, proto zadané úkoly vykonávejte průběžně a svědomitě v rámci svých možností. Předem děkuji všem rodičům a ostatním rodinným příslušníkům, kteří budou dětem pomáhat a snažit se o zvládnutí této nelehké situace.    

Rodiče, kteří potřebují potvrzení žádosti o ošetřovné pro děti do 10 let, mohou kontaktovat vedení ZŠ Hrabišín na adrese: hanak@hrabisin.cz. Žádost jim bude zaslána elektronicky.

Děkuji všem za spolupráci a pochopení
          Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Učivo po dobu přerušení výuky

1.stupeň 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 2.stupeň 6. třída  + pracovní listy: PL1 – PL2 – PL3 7. třída + pracovní listy: PL1 – PL2 8. třída + pracovní listy: PL1 – PL2 – PL3 – PL4 – PL5 9. třída + pracovní listy: PL1 – VO9 – Zadání + […]

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HRABIŠÍN OD 11.3.2020 do odvolání

Ředitel školy se souhlasem zřizovatele rozhodl, že MŠ Hrabišín bude od středy 11. 03. 2020 do odvolání uzavřena uzavřena.  Důvodem uzavření je současná více než padesáti procentní nemocnost dětí a také preventivní opatření kvůli možnosti šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2. Další informace budou uveřejněny na stránkách školy.

Ing. Roman Hanák, ředitel školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY OD 11.3.2020 do odvolání.

PRO ŽÁKY BUDE UZAVŘENA ZŠ a ŠD a ŠJ. Obědy byly odhlášeny. Doba uzavření školy zatím není známa. Prosím sledujte zprávy na webu školy. zde cituji:

MIMOŘÁDNĚ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: – osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Ing. Roman Hanák, ředitel školy

Divadlo Šumperk – 1. stupeň

V pátek 28. února jsme se po delší době vydali s dětmi z 1. stupně na návštěvu šumperského divadla. Návštěva divadla je pro nás vždy velkým zážitkem. Pro mnohé děti je to jediná příležitost, jak se setkat se s tímto typem kulturního...

Vybíjená

K měsíci březnu neodmyslitelně patří turnaj ve vybíjené pro žáky 1. stupně ZŠ. V otevřené kategorii, kde můžou soutěžit společně chlapci i děvčata, jsme letos měli velké dilema. Na 12 nominačních míst jsme měli daleko více kandidátů. Nakonec se však nominace...