Poděkování

Chtěli bychom poděkovat panu Josefu Mazuchovi za přípravu bruslí pro žáky naší školy, aby mohli absolvovat tradiční bruslení na Zimním stadionu v Šumperku. Na vypůjčení máme ve škole již 25 párů bruslí. Naši žáci budou letos jezdit bruslit v těchto termínech –  5. 2., 19. 2. a 26. 2. 2019.                                                                                                                  Mgr. Lenka Crhonková

Noc na Karlštejně

Ve středu 23. ledna jsme se vypravili se žáky druhého stupně do Moravského divadla do Olomouce. Těšili jsme se na muzikál Noc na Karlštejně. Autorem tohoto díla je Jaroslav Vrchlický, který vypráví o životě našeho krále a císaře Karla...

Search it

Letos jsme se s vybranými žáky 8. a 9. třídy zúčastnili celookresové soutěže pro žáky základních škol s názvem SEARCH IT, která se konala na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Šumperku. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií podle ročníků a zúčastnilo se jí zhruba 50 žáků. Podstatou bylo vyhledávání informací na internetu, ale pouze v anglickém […]

Olympiáda z dějepisu a českého jazyka

Během měsíce listopadu si vyzkoušeli žáci 8. a 9. ročníku, jaké mají znalosti v českém jazyce a dějepisu. Proběhla školní kola olympiád v těchto předmětech. V dějepisu dosáhli nejvyššího počtu bodů Adéla Šafářová a Tomáš Rygar. V českém jazyce byla nejlepší děvčata Patricie...

Novoroční přání

Milí kolegové, žáci, rodiče a přátelé školy,

kvapem se přiblížil konec roku a čas Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce. Co na tom, že Vánoce zase asi nebudou bílé, vždyť nás všechny čeká čas volna a odpočinku, dárků, vánočních stromečků a nezapomenutelných chvil se svými blízkými.

Naše škola v prosinci zažila ještě celou řadu událostí, o nichž se můžete dočíst v ostatních příspěvcích na našich internetových stránkách. K nejvýznamnější události bezesporu patřil vánoční jarmark, který proběhl v pátek 7. 12. 2018 ve večerních hodinách. Na tomto jarmarku se utržilo celkem 32.161,- Kč. Čistý zisk po odečtení nákladů činil 22.274,- Kč. Jak již zaznělo na jarmarku, část výdělku ve výši 8.000,- Kč byla darována Domovu pro seniory v Libině. 3.000,- Kč jsme zaslali na charitativní činnost v rámci adventních koncertů, které každou adventní neděli vysílá Česká televize. Zbývající část ve výši 11.274,- Kč bude použita na zájmovou činnost žáků naší školy. Za vydařenou akci ještě jednou děkuji všem svým spolupracovníkům, žákům a hostům.

Přeji Vám všem krásné Vánoce plné radosti a do nového roku hodně lásky, štěstí a pevné zdraví.

Zdeněk Hořava, ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín

Návštěva Domu pro seniory v Libině

Dne 19. 12. jsme se s několika dalšími žáky a dvěma učitelkami vydali do Domova důchodců v Libině. Náš hlavní cíl byl předat peněžní dar v hodnotě 8 000,- Kč, který jsme vybrali na vánočním jarmarku. Za něj budou důchodci jezdit na výlety...

Besedy z programu prevence

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 proběhlo hned několik besed. Pro žáky prvního a druhého ročníku Zdravá výživa – hravou formou je dětem zdůrazněna potřeba pestré a vyvážené stravy s ohledem na zdraví. Ve třetím ročníku Proč je pohyb důležitý –...