ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Dopravní výchova 4. ročník

Ve středu 20. 3. 2024 nás navštívila paní Alena Buřvalová, pracovnice Vily Terezy z Uničova. Procvičovala s námi dopravní výchovu a připravovala nás na splnění průkazu cyklisty. Lektorka s námi nejdříve probrala jízdní kolo, jeho části a také pohyb na kole v silničním...

Vynášená Morany

Ve čtvrtek 14. 3. jsme s dětmi vynášeli Moranu. Rozloučili jsme se tak se zimou a přivítali jaro. Moranu jsme vyhodili do potoka, děti se s ní rozloučily básničkou a čekali jsme společně na sluníčko, které chvíli poté, co Moranu odnesla...

Klobouky z papíru

Dlouhou chvíli v předjarním období si děti z druhé družiny zkrátily zábavným tvořením legračních papírových klobouků. Inspirací byly nasbírané staré reklamní letáky. Děti pracovaly ve skupinkách. Každá skupinka si sama vyrobila z kartónu kostru svého klobouku, kterou postupně zdobila a vylepšovala za...

Krajský přebor škol v šachu

Po čtyřleté odmlce (kvůli kovidu i kolizi s lyžařským výcvikem) jsme se zúčastnili se dvěma týmy – kategorie A (1.stupeň) a kategorie B (2.stupeň) – krajského kola v šachu čtyřčlenných družstev. Cesta z Hrabišína vlakem po moderní trati rychle...

Lesní pedagogika

V úterý 20. 2. 2024 navštívil naši školu pan Pavel Gajdoš, odborník na lesní pedagogiku zastupující Lesy České republiky. Pan Gajdoš pracuje jako lesník na polesí v Bedřichově. Vysvětlil dětem, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, co je náplní jeho...

PROJEKTOVÝ DEN – ICT

Ve čtvrtek 15. 2. se děti seznamovaly s lidským tělem prostřednictvím digitálních pomůcek. Pro děti byly připravené čtyři stanoviště, proto jsme se nejdříve rozdělili do čtyř menších skupin. V každém stanovišti děti pracovaly s některou digitální pomůckou. První stanoviště bylo zaměřeno na...

Bubnování ve škole

Opět po roce jsme mohli  ve škole přivítat muzikanta a bubeníka Ivo Batouška. Ten k nám přijel společně se svým kolegou. Přijeli až z Olomouce, kde vedou bubenickou školu a hrají s kapelou Jumping drums. Se skupinou cestují po celém světě. Pro...

Klima v naší třídě

Ve středu 7. února se žáci 6. ročníku zúčastnili programu s názvem Klima v naší třídě. Jedná se o interaktivní program zaměřený na podporu zdravých vztahů mezi spolužáky, skupinové soudržnosti a spolupráce. Cílem tohoto preventivního programu je společně s dětmi najít...