ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Informace ke sběru papíru – jaro 2020

Škola uspořádá sběr papíru i ve druhém pololetí školního roku. Termín bude upřesněn (budou to zřejmě tři dny v první polovině června 2020) . Bude se vybírat jen tříděný odpad – noviny, časopisy, letáky, knihy s měkkou vazbou. Papír se bude do kontejneru ukládat volně (balíky svázané provázkem jsou ideální; pokud přivezete sběr v kartonové […]

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čI. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Anketa: otevření Mateřské školy

Vážení rodiče,

budeme velice rádi, pokud si najdete chvilku času pro zamyšlení a vyplnění níže zaslané ankety, která se týká znovuotevření MŠ Hrabišín.

Pro organizaci chodu mateřské školy a dodržení hygienických podmínek jsou pro nás Vaše odpovědi důležité. Vyplňte prosím, zda bude Vaše dítě po otevření do mateřské školy docházet, či máte jiné možnosti a zůstanete s ním doma.

INFORMACE K ZÁPISU

Vážení rodiče, 

na základě opatření MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 vydaném vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hrabišín bez osobní přítomnosti dětí jen formou podání žádosti. 

Podání žádosti, jejíž součástí je čestné prohlášení, kopie očkovacího průkazu a vyplněná přihláška (formuláře a další informace jsou ke stažení na www.zshrabisin.cz v části – Mateřská škola/Pro rodiče), je nutné uskutečnit v době od 4. května do 7. května 2020 a možné jsou následující způsoby (vyberte pro vás nejvhodnější):

1. Osobním podáním do kanceláře Základní školy. Do školy vejdete hlavním vchodem a ve vestibulu ZŠ bude označené sběrné místo pro podání všech potřebných dokumentů, které můžete odevzdat od 4. 5. do 7. 5. 2020 v době od 8:00 do 14:00 nebo v jiném čase po telefonické či emailové domluvě s vedoucí MŠ paní Pavlínou Koutnou (776 091 263, pavlina-koutna@seznam.cz)  nebo  s ředitelem školy (583 245 183, hanak@hrabisin.cz)

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email) – včetně všech příloh

3. Do datové schránky naší školy (m4rmdq6) – včetně všech příloh

4. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace, Hrabišín 139, 788 05 – včetně všech příloh

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz. Čestné prohlášení o očkování) a doloží kopii očkovacího průkazu.

Potřebné formuláře na zápis MŠ (ke stažení v části Mateřská škola/Pro rodiče):

  • Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií
  • Kopii očkovacího průkazu
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • Čestné prohlášení o očkování
  • osobní dotazník

Ing. Roman Hanák, ředitel ZŠ a MŠ Hrabišín

Dokumenty k zápisu naleznete v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PRO RODIČE

Dokumenty k zápisu naleznete v záložce ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PRO RODIČE

Karanténa a ošetřovné

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.