ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Výlet do Prahy – 7. třída

V pondělí 27. května se vydala 7. třída na výlet do Prahy. V Zábřehu jsme v ranních hodinách nasedli do vlaku, který nás dopravil do hlavního města. Prvním místem, kam jsme se vydali, bylo Václavské náměstí. Před sochou svatého Václava jsme se...

Hasík ve 2. a 6. ročníku

Preventivně výchovná činnost HZS v oblasti požární ochrany (PO)  a ochrany obyvatelstva (OOB) na školách proběhl v úterý 21. 5. 2019 ve druhém a šestém ročníku. Ve dvouhodinových blocích si žáci s profesionálními hasiči ozřejmili a mnohdy prakticky vyzkoušeli tato témata ve...

Slavnostní otevření školního hřiště

Velkým snem žáků, učitelů a obce bylo již několik let vybudování nového multifunkčního hřiště v prostorách naší školy. Obec několikrát žádala o poskytnutí dotace na sportovní areál. V loňském roce ji konečně získala. V říjnu 2018 byly zahájeny stavební práce. Obec...

Finanční gramotnost v 5. ročníku

V pátek 24. května se páťáci v rámci finanční gramotnosti seznámili s pojmy jako peníze – jejich historie a současnost, bankovky, mince, měna, rozpočet, finanční produkty, půjčka, účet, hypotéka, pojištění atd. Dvouhodinová beseda byla obohacena krátkým videem a prezentací.  Pracovník banky ČSOB připravil pro žáky pracovní listy, které si vyplnili na základě promítnuté prezentace. Nakonec byl dán […]

Návštěva MŠ v Libině

Dne 16.5. proběhlo v rámci projektu MŠ Libina společné setkání s předškoláky z naší MŠ. Po pohodové přepravě autobusovou dopravou nás čekalo milé přivítání. Děti se seznámily s prostředím, zaměstnanci a novými kamarády. Během návštěvy si zhotovily keramickou mísu, složily pohádkový obrázek, hrály...

Besedy prevence

Prevence v 5. a 8. ročníku dne 14. 5. 2019 V úterý 14. května proběhly dva preventivní programy. První s názvem Práva a povinnosti nezletilých dětí v pátém ročníku. Žáci se seznámili s vybranými pojmy a termíny vztahujícími se k danému tématu a jejich...

MŠ Velikonoční dílny

Ve dnech 15. 4. – 17. 4. proběhly v naší mateřské škole velikonoční dílny. Děti s rodiči si vyrobili velikonoční přáníčko, slepičku s vajíčky, zdobili perníčky a výrobky s velikonoční tématikou si odnesli domů. Atmosféra po dlouhém zimním čase...

Vyhlášení konkurzního řízení

Obec Hrabišín v souladu s vyhláškou č. 107/2019 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky „Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková orgaizace, IČ: 70640092″.

...

Ředitelské volno

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 a pátek 10. 5. 2019 bude vyhlášené pro žáky základní školy ředitelské volno.

Provoz školní družiny a školní jídelny bude zajištěn.