ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Školní výlet 9. třídy

Ve dnech 23.5 a 24.5 2019 proběhl výlet 9. třídy v Mladoňově, kam jsme dorazili po osmé hodině ráno. Od deváté hodiny byl pro žáky připraven zážitkový den. Po malé svačince byli rozděleni do dvou skupin. Zavázali jsme jim...

Jarní sběr papíru

Škola uspořádala koncem května sběr papíru. Podařilo se nasbírat 7 160 kg sběrového papíru. Vyplatilo se třídění na vytříděný sběrový papír (noviny, letáky, časopisy) a kartony. Pokud bychom netřídili, získali bychom o zhruba 6.000 Kč méně. Děkujeme všem rodičům, žákům a občanům, kteří se do sběru zapojili. Výtěžek ze sběru bude použit na financování aktivit žáků školy. Ve školním roce 2018/2019 se v desítce nejlepších sběračů umístili:

rodina Mackova, Eduard Dvořák, Zbyšek Vicenec, rodina Křepelkova, rodina Štodtova, rodina Hvižďova, Timea Szijjartö, Adam Haitmar, rodina Vitáskova a rodina Mazáčova.

 

Mgr. Zdeněk Kamler

Soutěž v anglickém jazyce

Dne 13. května 2019 se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili soutěže BE THE BEST na SOŠ v Šumperku. V první kategorii za naši školu soutěžil Denis Paškov ze 7. třídy, ve druhé kategorii žákyně 9. třídy Karolína Hladilová. Jednalo...

Výlet do Prahy – 7. třída

V pondělí 27. května se vydala 7. třída na výlet do Prahy. V Zábřehu jsme v ranních hodinách nasedli do vlaku, který nás dopravil do hlavního města. Prvním místem, kam jsme se vydali, bylo Václavské náměstí. Před sochou svatého Václava jsme se...

Hasík ve 2. a 6. ročníku

Preventivně výchovná činnost HZS v oblasti požární ochrany (PO)  a ochrany obyvatelstva (OOB) na školách proběhl v úterý 21. 5. 2019 ve druhém a šestém ročníku. Ve dvouhodinových blocích si žáci s profesionálními hasiči ozřejmili a mnohdy prakticky vyzkoušeli tato témata ve...

Slavnostní otevření školního hřiště

Velkým snem žáků, učitelů a obce bylo již několik let vybudování nového multifunkčního hřiště v prostorách naší školy. Obec několikrát žádala o poskytnutí dotace na sportovní areál. V loňském roce ji konečně získala. V říjnu 2018 byly zahájeny stavební práce. Obec...

Finanční gramotnost v 5. ročníku

V pátek 24. května se páťáci v rámci finanční gramotnosti seznámili s pojmy jako peníze – jejich historie a současnost, bankovky, mince, měna, rozpočet, finanční produkty, půjčka, účet, hypotéka, pojištění atd. Dvouhodinová beseda byla obohacena krátkým videem a prezentací.  Pracovník banky ČSOB připravil pro žáky pracovní listy, které si vyplnili na základě promítnuté prezentace. Nakonec byl dán […]

Návštěva MŠ v Libině

Dne 16.5. proběhlo v rámci projektu MŠ Libina společné setkání s předškoláky z naší MŠ. Po pohodové přepravě autobusovou dopravou nás čekalo milé přivítání. Děti se seznámily s prostředím, zaměstnanci a novými kamarády. Během návštěvy si zhotovily keramickou mísu, složily pohádkový obrázek, hrály...

Besedy prevence

Prevence v 5. a 8. ročníku dne 14. 5. 2019 V úterý 14. května proběhly dva preventivní programy. První s názvem Práva a povinnosti nezletilých dětí v pátém ročníku. Žáci se seznámili s vybranými pojmy a termíny vztahujícími se k danému tématu a jejich...

MŠ Velikonoční dílny

Ve dnech 15. 4. – 17. 4. proběhly v naší mateřské škole velikonoční dílny. Děti s rodiči si vyrobili velikonoční přáníčko, slepičku s vajíčky, zdobili perníčky a výrobky s velikonoční tématikou si odnesli domů. Atmosféra po dlouhém zimním čase...