Projekt Úprava areálu školy a výsadba zeleně – zahrada MŠ

Projekt byl podpořen ze strategie CLLD MAS Šumperský venkov 2014-2020: „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“.V rámci projektu podaného v dotační výzvě z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Šumperský venkov jsme pořídili celkovou úpravu areálu školy – konkrétně zahrady mateřské školy v Hrabišíně. Součástí projektu bylo několik aktivit, které na sebe vzájemně navazují – jedná se o pořízení a instalaci 6 dětských herních prvků do zahrady mateřské školy v Hrabišíně, pořízení mobiliáře (2 soupravy k sezení), zatravnění (pořízení osiva), vybudování květinových a bylinkových pásů a záhonů. U herních prvků se konkrétně jedná o kolotoč, balanční prvek, domeček, houpadlo na pružině, pískoviště s krycí plachtou a zastíněním, věžová herní soustava. Nově instalované prvky budou sloužit výhradně pro potřeby dětí navštěvujících mateřskou školu, zahrada je oplocená a není tedy veřejně přístupná. Čímž došlo k celkové modernizaci areálu mateřské školy, tedy instalaci 6 ks certifikovaných herních prvků, vybudování květinových a bylinkových pásů, zatravnění, instalaci mobiliáře. Přínosem projektu je tak výrazné zkvalitnění služeb mateřské školky a zvýšení kvality trávení času dětí při pobytu ve školce.