Projekt Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola se zapojila do programu Doučování žáků škol, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Každý žák má možnost účastnit se pravidelného doučování předmětů český jazyk, matematika. 

Program je dlouhodobý a je financován Evropskou unií – Next Generation EU.