Předávání slabikářů

Čtvrtek 25. 11. 2021 byl pro děti první třídy velkým dnem – obdržely svoji „první knihu“ Slabikář. Děti vstoupily do třídy, kterou začaroval čaroděj Nečtenář. Všechny knihy a hlavně Slabikáře uzamkl do žaláře na velký zámek. Odemknout ho mohly děti, když splní několik úkolů. Děti pracovaly ve skupinkách – hledaly slabiky k obrázkům, vyplňovaly křížovku, počítaly geometrické tvary, sbíraly věty a slova po třídě, která potom malovaly a nakonec hledaly k obrázkům správné slovo.  Za každý splněný úkol si mohly vykreslit klíč, který nalepily k zámku dveří žaláře. Všem skupinkám se moc dařilo a zvládly nasbírat všechny klíče, kterými odemkly zamčené slabikáře. Na závěr jsme předali s panem ředitelem  prvňáčkům Slabikář a malou sladkost.

                                                                                                                    Mgr. Jana Březinová