Preventivní programy v 7. a 9. ročníku 2021/2022

Ve středu 24. listopadu se žáci 7. ročníku zabývali poruchami příjmu potravy a žáci 9. ročníku rizikovým sexuálním chováním.

Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím kvalitní lektorky svými besedami s interaktivními prvky naše žáky velmi zaujala.

Program v sedmém ročníku probíhal formou výkladu, rozhovoru, žáci pracovali ve skupinách, zamýšleli se nad příčinami, projevy i následky mentální anorexie a bulimie.

Deváťáci byli v rámci aktivit a diskuze vedeni k vnímání rozdílu mezi zodpovědným a nezodpovědným sexuálním chováním, bavili se o lásce, sexu a vztahu mezi nimi.

Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Kateřina Němcová