Předškoláci na návštěvě ve škole

V úterý 26. března nás v základní škole navštívila skupinka předškoláků v doprovodu paní učitelky Salátové. Přišli se podívat, jak škola vypadá a co je zanedlouho jako budoucí prvňáčky čeká. Společně s žáky 8. třídy si vyzkoušeli hodinu tělesné výchovy, kde pro ně bylo nachystáno různé cvičební nářadí a pomůcky. Největší úspěch u dívek měly kruhy
a hrazda, chlapcům se líbil florbal a basketbalový míč. Po malém občerstvení jsme
si v doprovodu klavíru společně zazpívali dětské písničky a v družině splnili několik jarních úkolů, které předškoláci s pomocí školáků hravě zvládli. Přes prvotní ostych všech dětí
se akce vydařila, předškoláci odcházeli unavení, ale plní nových dojmů. My jsme byli spokojeni, že se jim u nás líbilo a těšíme se na další návštěvu.

 

Bc. Klára Hasmannová