Pro rodiče

Zápis do 1. třídy školní rok 2020/2021:

· Opatření ministra školství k zápisu (*.pdf)

·  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání (*.doc) ; (*.pdf)

·  Zápisní list pro školní rok 2020/2021 (*.doc) ; (*.pdf)

·  Žádost o odklad začátku povinné školní docházky (*.doc) ; (*.pdf)

·  Dotazník pro zákonného zástupce žáka ZŠ (*.doc) ; (*.pdf)

Dokumenty ke stažení:

·  Školní řád

·  Organizace školního roku 2019-2020

·  GDPR

·  Žádost o uvolnění z vyučování


Výroční zprávy:

·  Výroční zpráva 18/19

·  Výroční zpráva 17/18

·  Výroční zpráva 16/17