Seznam zaměstnanců

Březinová Jana třídní učitelka 1. třídy
Crhonková Lenka třídní učitelka 4. třídy
Golová Veronika třídní učitelka 2. třídy
Hőpflerová Jitka třídní učitelka 6. třídy, výchovný poradce, metodik prevence
Hrubá Pavla třídní učitelka 8. třídy
Kropáčová Dana třídní učitelka 9. třídy
Navrátilová Natálie třídní učitelka 5. třídy
Sadil Boleslav učitel
Vamvakašová Ivana třídní učitelka 7. třídy, zdravotník
Vetelská Marcela třídní učitelka 3. třídy
Klevetová Barbora vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga
Vitásková Věra vychovatelka ŠD
Brhelová Šárka učitelka MŠ
Salátová Eva učitelka MŠ
Faltýnková Naděžda uklízečka, pracovnice provozu
Fidra Stanislav školník
Fidrová Oldřiška uklízečka
Hejlová Milena uklízečka, pracovnice provozu
Křepelková Jana vedoucí ŠJ
Ptáčková Dana kuchařka