ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

MŠ Nové hřiště

Vyrostlo nám na zahradě MŠ Hrabišín nové hřiště – duben 2021.

Přestože byla naše školička uzavřena pro děti celý březen a většinu dubna, podařilo se nám připravit pro děti velké překvapení. Za podpory OÚ...

MŠ Týden záchranného systému

V rámci Maminčina vagonku jsme si udělali týden, kdy jsme se každý den seznámili s jednou záchrannou profesí. V pondělí jsme byli policisté. Děti se seznámily s jejich  hlavním posláním, vyzkoušely si brát otisky prstů, odlévaly stopy v terénu a dbaly o bezpečnou dopravu....

MŠ Malí hrnčíři

Průběh projektového dne byl stejný jako minulý. Nejprve se děti seznámily s tím, co je během projektu bude čekat. Po příjezdu pana Křížka děti pozorovaly, jak chystal hrnčířský kruh k provozu. Pomáhaly s přípravou stolečků a židliček potřebných ke keramickému tvoření.

MŠ Kouzelná nitka

V našem projektovém dni jsme se vypravili na farmu Obora. Nejdříve nás pedagog společně s odborníkem seznámili s tím, co nás čeká, jaká je nabídka aktivit. Seznámili děti s mini farmičkou Obora – s prostředím, kde žijí ovečky, jak se o ně správně pečuje....

MŠ Den dětí

Dne 1. června jsme s dětmi oslavili jejich den. Děti si přinesly kostýmy a již od rána jsme tancovali a zpívali. Po nejlepší svačince – pečených buřtech s kečupem se oslava přesunula na zahradu školky, kde bylo pro děti...

Školní výlet do Mladoňova

Od června jsou povoleny výlety. Hurááá! Ihned jsme toho s deváťáky využili a vyrazili na dva dny do Mladoňova. Ve čtvrtek ráno jsme se autobusem dopravili do staré mladoňovské školy, a začaly pro nás dva úžasné dny. Po příjezdu jsme...

Dopravní hřiště

Tak konečně jsme se dočkali! Epidemiologická situace nám značně zkomplikovala naši přípravu na získání průkazu cyklisty. V dubnu, po návratu do školy, jsme se pilně v hodinách praktických činností připravovali. Psali jsme testy, opakovali dopravní značky, jmenovali, co vše...

Preventivní program v 5. ročníku

V pondělí 7. června se žáci 5. ročníku zabývali problematikou kouření v programu s názvem Kouření – vznik závislosti a její důsledky

Co je image, proč lidé kouří, jakými aktivitami je možné nahradit kouření, jak lze odmítnout...

Preventivní program ve 4. a 5. ročníku

Preventivní program ve 4. a 5. ročníku

V pátek 4. června se žáci 4. a 5. ročníku zabývali záludnostmi kyberprostoru v programu s názvem Ne – Bezpečná síť.

Beseda o zásadách bezpečné komunikace na sociálních sítích, bezpečného využití internetu, e-mailu, mobilu. Děti se dozvěděly, jak zacházet se svými osobními údaji, o kyberšikaně – jak jí čelit a kde hledat pomoc. Jsou jim předkládány modelové situace, které společně řeší.

Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím kvalitní lektorky naše žáky velmi zaujala, těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Kateřina Němcová

Preventivní program ve 4. a 5. ročníku

Ve čtvrtek 27. května se žáci 4. a 5. ročníku seznámili s nebezpečím internetu v programu s názvem Mediální výchova aneb dvakrát měř a jednou klikni.

Internet se stává čím dál více dostupným médiem a to natolik, že...