ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Zápis do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023

...

Masopustní karneval

V mateřské škole jsme prožili veselé slavnostní období a oslavili jsme masopust. Děti se zapojily do velkých příprav, společně jsme vyzdobili třídy a připravily tradiční koblížky. Moc děkujeme rodičům, kteří nám pomohli s přípravou a občerstvením pro mlsné masopustní masky. Celý...

Valentýnské pečení v 6. třídě

V úterý 14. února celý svět slavil svátek sv. Valentýna. My jsme si tento svátek zamilovaných připomněli s šestou třídou při pečení sladkých muffinků. Nejprve si žáci připravili všechny potřebné suroviny a pustili se do pečení. Umíchali si těsto, přidali čokoládu,...

Preventivní programy v 7. a 9. ročníku

V pondělí 6. února se žáci 7. ročníku zabývali poruchami příjmu potravy a žáci 9. ročníku rizikovým sexuálním chováním. Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím kvalitní lektorky svými besedami s interaktivními prvky naše žáky velmi zaujala. Program v sedmém ročníku probíhal formou výkladu,...

Výlet na kapličku sv. Huberta

První letošní myslivecká sobota dětí z Kroužku mladých myslivců při ZŠ a MŠ Hrabišín nás zavedla do nedaleké obce Nová Hradečná. V rámci nauky o mysliveckých tradicích jsme se rozhodli navštívit malou dřevěnou kapličku sv. Huberta v katastru obce Nová...

Návštěva myslivce v MŠ

První únorový den navštívila naši mateřskou školu paní Jitka Šulová s besedou o myslivosti a lesních zvířatech. Děti se dozvěděly, jakým způsobem mohou zvířatům v zimě pomoct a čím jim můžeme přilepšit v krmelci. Také si mohly prohlédnout a následně...

Zpravodaj LEDEN 2023

Dostává se vám již tradičně do rukou naše lednové číslo školního zpravodaje pro školní rok 2022/2023. Rádi bychom Vás touto cestou informovali o organizaci školního roku, o změnách, které proběhly a o tom, co nás ještě čeká.