ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRABIŠÍN - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Předávání slabikářů

Čtvrtek 25. 11. 2021 byl pro děti první třídy velkým dnem – obdržely svoji „první knihu“ Slabikář. Děti vstoupily do třídy, kterou začaroval čaroděj Nečtenář. Všechny knihy a hlavně Slabikáře uzamkl do žaláře na velký zámek. Odemknout ho mohly...

Preventivní programy v 7. a 9. ročníku 2021/2022

Ve středu 24. listopadu se žáci 7. ročníku zabývali poruchami příjmu potravy a žáci 9. ročníku rizikovým sexuálním chováním. Organizace Poradna zdraví Šumperk prostřednictvím kvalitní lektorky svými besedami s interaktivními prvky naše žáky velmi zaujala. Program v sedmém ročníku probíhal formou...

Preventivní program v 5. a 6. ročníku 2021/22

V pátek 19. listopadu se žáci 5. ročníku zabývali problematikou kouření v programu s názvem Kouření – vznik závislosti a její důsledky ažáci 6. ročníku se seznámili s nebezpečím internetu v programu s názvem Kyberšikana. Co je image, proč lidé kouří, jakými aktivitami je možné...

Den archeologie

Žáci 4. a 6. třídy se zúčastnili akce konané u příležitosti oslav Mezinárodního dne archeologie. Ta se uskutečnila 13. 10. 2021 v prostorách Muzea Šumperk v Pavlínině dvoře. Na několika stanovištích se žáci dozvěděli o archeologickém výzkumu v našem regionu. Děti...

České dny proti rakovině

Také letos se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině, která probíhala ve dnech 29. září až 3. října. Tuto sbírku pořádá Liga proti rakovině, která se snaží získat prostředky na boj proti této zákeřné...

Exkurze Osvětim

V pondělí 4. října jsme se žáky 8. a 9. třídy vydali na exkurzi do koncentračního tábora do Osvětimi. V brzkých ranních hodinách jsme vyrazili od školy směrem do Polska. Na půl jednou jsme měli zajištěnou prohlídku. Před vstupem do areálu...

Ekologická exkurze ÚEV Mladoňov

Žáci prvního stupně ZŠ Hrabišín se zúčastnili v posledních dvou zářijových dnech ekologické exkurze ÚEV v Mladoňově. Celým pobytem nás provázeli kamarádi instruktoři David a Aneta. První den si pro nás připravili podzimní témata. Nejdříve nás seznámili s podzimními...

Když peče a vaří 7. třída

V rámci praktických činností se žáci naší školy starají o školní pozemky. Letos jsme úspěšně vypěstovali několik druhů dýní a pěkných pár řádků brambor. Tuto sklizeň jsme částečně odevzdali do školní kuchyně a část využili žáci 7. třídy k vaření a...

Přespolní běh

Po covidové přestávce jsme se mohli konečně zúčastnit první sportovní soutěže, a tou bylo okresní kolo přespolního běhu v Šumperku. I přes nepřízeň počasí se na závody vypravila dvě družstva chlapců. Reprezentovali nás Adam Kuneta (7.), Václav Luňáček (7.), Maxmilián...

Byli jsme podpořeni z MAS Šumperský venkov!

byl podpořen ze strategie CLLD MAS Šumperský venkov 2014-2020: „Z lázní do lesů a hor, to je náš krásný region II“.

V rámci projektu podaného v dotační výzvě z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Šumperský venkov jsme pořídili celkovou úpravu areálu školy – konkrétně zahrady mateřské školy v Hrabišíně. Součástí projektu bylo několik aktivit, které na sebe vzájemně navazují – jedná se o pořízení a instalaci 6 dětských herních prvků do zahrady mateřské školy v Hrabišíně, pořízení mobiliáře (2 soupravy k sezení), zatravnění (pořízení osiva), vybudování květinových a bylinkových pásů a záhonů. U herních prvků se konkrétně jedná o kolotoč, balanční prvek, domeček, houpadlo na pružině, pískoviště s krycí plachtou a zastíněním, věžová herní soustava. Nově instalované prvky budou sloužit výhradně pro potřeby dětí navštěvujících mateřskou školu, zahrada je oplocená a není tedy veřejně přístupná.