Aktivní zapojení do projektu Česko čte dětem

Mateřská školička se zapojila do projektu Česko čte dětem a v červnu jsme se stali aktivními členy. Realizaci jsme zahájili čtením babiček dětem. Každý den v týdnu nám před odpočinkem předčítala na pokračování jedna ochotná babička. V dalším týdnu budou číst maminky. Jsme přesvědčeni, že čtení maminek se bude dětem líbit přinejmenším tak, jako když četly babičky.
Také k nám do školičky během celého týdne chodili číst, poprvé na pokračování, i žáci celého prvního stupně ZŠ Hrabišín. Bylo velice zajímavé sledovat, jak nejmenší děti se zaujetím a obdivem poslouchají velké kamarády ze školy. Bylo pěkné vidět, že nynější žáci základní školy se rádi na chvíli vrátili do míst, kam chodili, kde to znali, když byli menší a že mohli s chutí a hrdostí ukázat mladším kamarádům, jak už umí pěkně číst. Všichni se moc snažili a moc jim i paním učitelkám ještě jednou děkujeme a doufáme, že i v příštím školním roce budeme nejen v tomto projektu společně pokračovat.

Mgr. Marcela Vavřinová