Besedy z programu prevence

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 proběhlo hned několik besed. Pro žáky prvního a druhého ročníku Zdravá výživa – hravou formou je dětem zdůrazněna potřeba pestré a vyvážené stravy s ohledem na zdraví. Ve třetím ročníku Proč je pohyb důležitý – přednáška s aktivitami, které dětem objasní potřebu pohybu – četnost tělesné aktivity, změna tepové frekvence při zátěži. Páťáci se dozvěděli o zásadách bezpečné komunikace na sociálních sítích, o kyberšikaně, jak ji řešit a kde hledat pomoc. Žáci 7., 8. a 9. ročníku absolvovali interaktivní přednášku „Než užiješ alkohol, užij svůj mozek“.  V blocích s názvy Historie užívání alkoholu, Alkohol a lidské tělo, Závislost na alkoholu – kdy a proč vzniká, Rizika jednorázového nezvládnutého užití alkoholu se seznámili se skutečnými riziky spojenými s užíváním alkoholu v jejich věku.

V pondělí 26. 11. 2018 si zmapovali klima ve třídě žáci šestého ročníku. Beseda Klima v naší třídě podpořila zdravé vztahy mezi spolužáky, skupinovou soudržnost a spolupráci.

Mgr. Kateřina Němcová