Bílá pastelka

Ve středu 11. 10. 2017 proběhl u nás ve škole u příležitosti „Dne bílé hole“ již 18. ročník celonárodní sbírky Bílá pastelka. Uskutečnil se na celém území ČR ve více než 200 městech. Na Šumpersku se do sbírky zapojilo více než 30 dvojic studentů a dobrovolníků. Dětem nabídli bílou pastelku a záložku za symbolických 30 Kč. Výtěžek ze sbírky je věnován na projekty podporující odstraňování dopravních bariér a na programy podporující integraci nevidomých a těžce zrakově postižených lidí – výuka chůze s holí, čtení a psaní Braillova písma, ovládání kompenzačních pomůcek. Děti si mohly prohlédnout některé z pomůcek, které nevidomí lidé používají (mluvící mobil, velkou lupu, pomůcku na zalévání čaje, přístroj na psaní Braillova písma).

       Mgr. Lenka Crhonková