Branný den

Celá naše škola se opět po roce sešla v hasičském areálu v Hrabišíně, kde proti sobě soutěžila smíšená družstva žáků od 1. po 9. třídu v jedenácti disciplínách. Soutěžilo se například ve střelbě
ze vzduchovky, přenosu zraněného, zdravovědě, v poznávacích kvízech o kytkách, dopravní výchově, zvířecích stopách apod. Všichni žáci bojovali s plným nasazením a do školy se vrátili
až na oběd. Poděkovat musíme nejen místním hasičům za perfektní zajištění areálu, ale také naší
již několikaleté spolupracovnici paní doktorce Rendové za velikou ochotu vypomoct se zdravovědou. Počasí nám přálo, a tak se můžeme těšit, že příští rok si tuto akci zopakujeme.

Dana Boxanová