Branný závod

Po delší době uspořádala škola ve spolupráci s SDH Hrabišín branný závod.

Žáci si postupně na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli, co všechno vědí o přírodě (stromy, stopy zvířat, ptáci, kytky), došlo i na zdravovědu, dopravní výchovu, topografii, střelbu ze vzduchovky a svoji šikovnost a fyzickou kondici si procvičili na překážkové dráze, při přenosu vody a při stříkání vodní stříkačkou na cíl.

V jednotlivých družstvech byli rovnoměrně zastoupeni žáci různých ročníků a hodně tedy záleželo, jak budou zcela náhodně sestavená družstva spolupracovat. Vedoucím z řad žáků 9. ročníku byly do závodních karet zapisovány trestné body a šlo o to získat jich co nejméně. Jak závody dopadly?

  1. místo – vedoucí Veronika Jílková (členové družstva Valerie Dlouhá, Dana Klugová, Maxmilián Klemeš, Barbora Halmichová, Radka Majznerová, Tereza Kupčíková, Nicol Glancová, Adéla Mazuchová a Vít Křepelka) – 24 trestných bodů
  2. místo – vedoucí Daniel Kouřil (členové Natálie Foltýnová, Vít Halmich, David Raab, Timea Szijjartö, Vendula Franková, Alexandra Horká, Zuzana Urbanová, Karolína Hrubá, Karolína Hladilová) – 31 trestných bodů
  3. místo – vedoucí Martin Boxan (členové Jaroslav Körner, Vojtěch Berlinský, Eliška Glancová, Markéta Smejkalová, Eliška Smejkalová, Anna Štivová, Ondřej Štelc, Denis Paškov, Štěpán Straka, Adriana Körnerová a Vojtěch Bednář) – 31 trestných bodů
  4. místo – vedoucí Barbora Eibová (členové Vít Berlinský, Dominik Ondráček, Jakub Jírů, Matyáš Hořava, Jiří Lehar, Eva Schönová, Martina Horká, Nela Březinová a Tereza Topitschová) – 31 trestných bodů
  5. místo – vedoucí Adéla Hanáková (členové Adam Haitmar, Adéla Ptáčková, Hana Jandová, Adéla Topitschová, Jan Körner, Jan Křepelka, Jan Vitásek, Pavel Fidra a Jan Vicenec) – 33 trestných bodů.

Poděkování patří SDH Hrabišín za poskytnutí jejich areálu pro závod a perfektní přípravu jednotlivých stanovišt. Účinnou pomoc přímo při závodě nabídli pánové Roman Jírů, Marek Štelc a Štěpán Škorik. Poděkovat chceme také paní doktorce Martině Rendové za pomoc se zdravovědou a poskytnutí zdravotnického vybavení.

Mgr. Zdeněk Kamler