Bubnování na africké bubny

V předposlední týden školního roku, ve čtvrtek a v pátek, jsem pro děti opět pozvala do školy pana Cvrka s workshopem afrického bubnování. Počasí nám přálo, a tak jsme bubny Jembe přesunuli pod širé nebe. Ve čtvrtek dětem z 1. stupně svítilo sluníčko a bylo opravdu horko. Zato děti 2. stupně překvapil velmi chladný a větrný pátek. Pouze dvě skupinky žáků vydržely tu nečekanou zimu a zabubnovaly si venku. Další skupinky se již přesunuly do budovy. Děti strávily hodinku v různých rytmech hrou na tyto bubínky. Všechny děti i tak odcházely plny krásných prožitků.

                                                                                                                 Mgr. Jana Březinová