Čarodějnický rej

Konec dubna je neoddělitelně spjat s čarodějnicemi. I letos jsme se na školičkové zahradě sletěli a společně s rodiči se připravili na velký čarodějnický den. Aby mohli čarodějničtí učni, jak ze školičky, tak základní školy, přiletět na košťatech a jiných poletavých dopravních prostředcích, tak museli s odvahou splnit spoustu úkolů důležitých pro zvládnutí podmínek k získání leteckého průkazu na koště. Nebyly to jednoduché úkoly, bylo třeba někdy překonat sám sebe, vždyť sáhnout do červeného slizu a najít třeba oko, chce odvahu. Také cvičení pavouků nebylo  v silném větru úplně jednoduché. Malí učni museli prokázat i obratnost ve skoku v kouzelném pytli, běhu s nebezpečným pavoukem  a v jiných disciplínách. Kdo byl vysílen se posilnil pečeným hadem a v čarodějnické směnárně vyměnil získané kuří nožky za spoustu sladkých odměn. Celé odpoledne proběhlo vesele, děti se dobře bavily i přestože  vál silný studený čarodějnický vítr z Petrových kamenů.

Mgr. Marcela Vavřinová