Cvičný požární poplach

Ve středu 29. 6. 2022 proběhl na naší škole nácvik požárního poplachu. Krátce po půl desáté byl oznámen požár a téměř všechny děti a dospělí organizovaně opouštěli zakouřenou budovu. Na ploše za školou byli všichni spočítání, přičemž byla zjištěna nepřítomnost dvou dětí a jednoho zaměstnance.

Mezitím dorazila ke škole dvě zásahová vozidla hasičů ze Šumperka a krátce nato i vůz hrabišínských dobrovolných hasičů. Velitel zásahu rychle zjistil situaci, a my pak měli možnost sledovat kompletní přípravu hadic, odvětrávání vnitřních prostor školy, záchranu dvou pohřešovaných dětí ve vyváděcích maskách a nakonec k velké radosti všech i záchranu pana ředitele automobilovou plošinou z okna sborovny v 1. patře.

Na závěr proběhlo vyhodnocení akce. Byli jsme chváleni za velmi rychlou evakuaci budovy školy, všichni ocenili téměř bezchybnou spolupráci profesionálních i dobrovolných složek záchranného systému, nikdo se nezranil a nedošlo k poškození majetku. Děti si mohly prohlédnout vybavení a techniku hasičů a ti trpělivě odpovídali na všetečné dotazy těch nejzvídavějších.

Akce se všem moc líbila. Od skutečného zásahu se téměř nelišila, takže si troufám tvrdit, že v rámci možností jsme připraveni. Příště jen určitě musíme při evakuaci pozavírat dveře tříd. Zavřené dveře brání proudění vzduchu od oken a tvoří jakousi bariéru při šíření požáru. To je naše ponaučení pro příště.

Adéla Kašparová