Den dětí v MŠ

Protože v mateřské škole jde především o děti, oslavy dne dětí probíhaly i v pátek 31. 5. Bohužel z organizačních důvodů nebylo možné vyrazit mimo areál MŠ, přesto jsme si tento den udělali co nejvíce příjemný. Naštěstí nám počasí přálo a tak jsme mohli zahájit den piknikem na zahradě, kdy si děti daly všemi milovaný párek v rohlíku. Některé děti se po svačince rozběhly na písek a prolézačky, jiné děti čekaly na dekách na slibovanou diskotéku. Společně jsme si zatancovaly, několikrát jsme objeli zahradu s písní „Jede, jede mašinka“ a už se všechny děti těšily na osvěžení šťavnatým melounem. Poté jsme zahrály ještě pár her, proběhlo pár dalších tanečních kreací a před obědem si ještě děti smlsly na kousku perníku. Tento den byl plný smíchu, tance, her a také jídla, které k oslavám neodmyslitelně patří. Všem dětem přejeme to nejlepší, spoustu smíchu, radosti a příjemných zážitků.

Krásný den dětí!

Kolektiv MŠ