Den sv. Jiří

Dne 24. dubna slaví svátek Jiří. Svatý Jiří je patron skautů, a proto jste je ve škole mohli potkat v krojích. Naši školu navštěvují skauti a skautky z Lesnice, Dlouhomilova a Libiny.

 Ve škole byli k vidění kroje se žlutými i hnědými šátky. Žluté šátky a šňůrky nosí vlčata a světlušky (mladší), hnědé šátky a zelené šňůrky mají skauti a skautky (starší). Dále se ze skautů a skautek stanou roveři a rangers (ti nosí hnědé šátky a červené šňůrky). Když se roveři a rangers chtějí stát vedoucími, musí složit vůdcovské zkoušky (vedoucí nosí šedé nebo hnědé šátky s šedým okrajem a bílou šňůrkou). Na kroji můžeme také najít slibové odznaky, nášivky odborek, domovenky (podle nich poznáte, pod jaké středisko skaut nebo skautka patří) a ještě mnoho dalšího.

Skautování není jenom o kroji. Hlavní je být skautem nebo skautkou v srdci a slib, který skauti a skautky skládají, je především slib sobě samému.

Adéla Šafářová, žákyně 8. třídy