Den Země

Pro všechny, kterým není lhostejná problematika životního prostředí a dalších osudů naší modré planety, se konal další ročník vítané akce Den Země, které pořádalo Středisko ekologické výchovy při SVČ Doris. Letošní ročník proběhl 22.dubna a byl věnován tématu: „Komu se nelení, tomu se zelení.“ Světového Dne Země se zúčastnili i naši žáci 1.- 4.ročníku, kteří tvořili jen malý zlomek návštěvníků této akce. Park u Vily Doris byl již od ranních hodin zaplněn stovkami dětí základních i mateřských škol. Naše děti se rozběhly po jednotlivých stanovištích, na kterých byly připraveny hravé, výtvarné i vědomostní úkoly. Jiná stanoviště zase dětem přiblížila ukázky řemesel – pekařství, včelařství, práci se dřevem a výrobou ptačích budek. Děti poznávaly na obrázcích listy stromů, stromy podle kůry, na jiném stanovišti zase známé i méně známé druhy koření. Mezi velmi atraktivní stanoviště patřilo lezení do koruny stromu, kde si děti poměřily svoji zdatnost a odvahu, jiné zase neodolaly skokům na trampolíně. Nechybělo ani kulturní vystoupení. Na podiu se představila taneční skupina Tornádo, o módní přehlídku se postarala 5. ZŠ ze Šumperka a dětské taneční kreace ukázala MŠ Veselá školka. Ke Dni Země přispělo i krásné počasí. Sluníčko zářilo, ohřívalo Zemi a děti si jistě odnesly spousty zážitků a nových poznatků o přírodě.

Mgr. Marcela Vetelská