Den dětí v ZŠ

Dětský den jsme si na 1. stupni oslavili sportem. Uspořádali jsme olympiádu v atletických disciplínách. Počasí nám přálo, bylo tak akorát na sport. Paní učitelky nás rozdělily do 5 družstev. A zde jsou naše výsledky.

Dívky 1. – 3. třída  Dívky 4. -5. třída
1. Kobzová Eliška1. Otavová Alena
2. Zajícová Viktorie2. Knéslová Veronika
3. Fleischmannová Ema3. Pencová Tereza
Hoši 1. – 3. třídaHoši 4. – 5. třída
1. Nosek Patrik 1. Hrubý Josef
2. Uttendorfský Štěpán2. Foral Mikael
3. Unzeitig Milan3. Nosek Jakub

Vítězové byli odměněni medailemi, všichni ostatní sladkostí a nanukem.

                                                                                                          Mgr. Lenka Crhonková