Deutschland Projekt

Dne 15. 9. 2017 nás navštívila rodilá mluvčí, Aneta Fischer, z Německa.  Měla připravený program pro žáky, kteří se již učí německému jazyku, tedy pro 7., 8., a 9. třídu. Žáci si poslechli rodilou němčinu. Aneta nás seznámila s německými reáliemi, s německými zvyky a tradicemi. V druhé části projektu se žáci dotazovali na různé zajímavosti týkající se německy mluvících zemí a vyslechli si tradice německých Vánoc.

Mgr. Jitka Macháčková