Dopravní hřiště

I v letošním školním roce zahájili žáci 4. třídy svůj školní rok výukou na dopravním hřišti v Uničově. V úterý 13. 9. 2016 jsme jeli vlakem (někteří vůbec poprvé) do uničovského parku, kde povinná výuka dopravní výchovy probíhá. Všichni se moc těšili, protože jízda na kole je příjemným zpestřením testů a pravidel silničního provozu, které se musí děti také naučit. Na dopravním hřišti si žáci prohloubili znalosti a vědomosti o pravidlech silničního provozu, seznámili se s chováním cyklisty, s povinným vybavením jízdního kola a nejvíce se líbila jízda se skutečnými semafory. Novinkou na dopravním hřišti je železniční přejezd bez závor se skutečným houkáním vlaku. Poprvé po dlouhé době nebylo nutné sledovat předpověď počasí, protože to vyšlo úplně na jedničku. Naopak jsme se před slunečními paprsky i schovávali, a nakonec se osvěžili zmrzlinou. Teď již nezbývá než pilně trénovat pravidla, značky a poskytnutí 1. pomoci, abychom na jaře mohli splnit průkaz cyklisty.

Mgr. Lenka Crhonková