Dopravní výchova

V letošním školním roce budou žáci 4. ročníku plnit průkaz cyklisty. Na pomoc čtvrťákům přijela lektorka z Vily Terezy z Uničova paní Alena Buřvalová. S dětmi plnila zábavnou formou různé úkoly s dopravní tématikou. Žáci si vyzkoušeli složit jízdní kolo z puzzlí, procvičili se ve znalostech dopravních značek a pravidel silničního provozu. Za správné splnění každého úkolu byli žáci odměněni drobnými cenami.

Mgr. Lenka Crhonková