Exkurze na pevnost Bouda

19. května jsme vyrazili se žáky 2. stupně na pevnost Bouda. Autobusem jsme jeli přes Suchý vrch ke Kramářově chatě. Odtud jsme šli pěšky k Boudě. Pro některé to byl nadlidský úkol. Neustále se ozývaly dotazy: „Pěšky? Jak je to ještě daleko? Proč neudělali cestu až k Boudě?“ Ale i přes tyto připomínky jsme všichni dorazili na určené místo. Zde na nás čekal pan průvodce Ráboň. Byl zděšen, jak někteří žáci byli oblečeni (kraťasy, mikiny). V pokynech měli jasně napsané teplé oblečení, i kdyby venku bylo sebetepleji! Některým zapůjčil teplé oblečení, ale někteří si hráli na hrdiny a odmítli to. Vydali jsme se na prohlídku pevnosti. Průvodce nás seznámil s historií, jak a za jak dlouho byla postavena. Prohlédli jsme si prostory, ve kterých se vojáci pohybovali a ve kterých žili. Ukázal nám, k čemu sloužily jednotlivé prostory pevnosti. V pevnosti se teplota pohybovala kolem 4 °C, takže některým dětem byla pěkná zima. Svým poutavým vyprávěním zaujal většinu návštěvníků. Téměř po dvou hodinách jsme pevnost opustili. Využili jsme zdejší venkovní posezení a snědli jsme oběd, který nám připravily paní kuchařky. Po obědě jsme se vydali zpět k autobusu. Po celý den nám krásně svítilo sluníčko. V odpoledních hodinách nás autobus dovezl ke škole, kam si pro většinu dětí přijeli rodiče. Myslím, že výlet se nám vydařil a žáci poznali další významné místo z našich dějin.

Mgr. Pavla Hrubá