Informace k novému nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nové nařízení EU 2016/679 (GDPR), které představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU a jehož cílem je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a posílit práva občanů Evropské unie v této oblasti.

Nová právní úprava neznamená zásadní předěl v přístupu k ochraně osobních údajů, pouze se nad rámec dosavadní praxe stanoví několikero nových povinností pro správce a zpracovatele těchto dat a také nová práva subjektů, jejichž osobní údaje se zpracovávají.

Jelikož školy a školská zařízení vykonávají činnosti v oblasti zpracování osobních údajů v kontextu školství, jsou tedy také jako správci odpovědny za jejich komplexní zabezpečení.

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.