Informace pro rodiče.

Z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví a zřizovatele OÚ Hrabišín je až do odvolání uzavřena MŠ i ZŠ Hrabišín.

Žádám všechny žáky a rodiče, aby pravidelně sledovali stránky školy www.zshrabisin.cz, na kterých budou každý týden uveřejňovány výukové materiály. Zároveň zde budou uvedeny emailové adresy na všechny učitele, aby žáci nebo rodiče mohli komunikovat se svým vyučujícím. Tato mimořádná situace vyžaduje odpovědný přístup pro všechny občany, proto zadané úkoly vykonávejte průběžně a svědomitě v rámci svých možností. Předem děkuji všem rodičům a ostatním rodinným příslušníkům, kteří budou dětem pomáhat a snažit se o zvládnutí této nelehké situace.    

Rodiče, kteří potřebují potvrzení žádosti o ošetřovné pro děti do 10 let, mohou kontaktovat vedení ZŠ Hrabišín na adrese: hanak@hrabisin.cz. Žádost jim bude zaslána elektronicky.

Děkuji všem za spolupráci a pochopení
          Ing. Roman Hanák, ředitel školy