Knihovna

U příležitosti 700. výročí narození Karla IV. žáci 4. třídy navštívili Městskou knihovnu v Šumperku. Vedoucí dětského oddělení paní Jitka Sopperová pro ně připravila zábavnou hodinku s Karlem IV. Děti se seznámily s jeho těžkým dětstvím, výchovou u francouzského dvora, návratem do Čech, rozpory s otcem. Také si zopakovaly, o které stavby se Karel IV. zasloužil a kdo byly jeho manželky. Paní Sopperová měla připravenu deskovou hru o Karlu IV. Žáci se rozdělili do 4 družstev a pomocí kostky putovali jeho životem a plnili zajímavé úkoly. Vítězové si mohli obléct plášť Karla a vyfotit se s korunou a žezlem.

                                                                                                                 Mgr. Lenka Crhonková